blog

De kracht zit in kleinschaligheid

Schade 2757

‘Verdere consolidatie is gezond’, hoorde ik een CEO van een beursgenoteerde verzekeringsmaatschappij zeggen. Met daarna kreten als ‘verlaging van kosten’ en ‘afstoten van slechte risico’s, verhogen van premies.’ Dit soort berichten zien we wekelijks in onze vakmedia. Niets nieuws onder de zon, zou je denken. Toch wil ik hier even met u bij stilstaan. Moeten wij deze ontwikkeling aanmoedigen of juist afremmen? Ik denk het laatste

De kracht zit in kleinschaligheid

Klein maar fijn. Naarmate ik ouder word zie ik de meerwaarde hier steeds meer van in. Sommige grootschalige ontwikkelingen hebben nu eenmaal negatieve bijeffecten die we ons onvoldoende realiseren. De consolidatie van marktpartijen (verzekeraars, banken, maar ook intermediairs) is zo’n voorbeeld.

De afname van marktpartijen door fusies en overnames gaat hoe dan ook resulteren in verschraling van het productaanbod. De conglomeraten kijken naar grote doelgroepen met een gemeenschappelijke gemene deler voor zo veel mogelijk standaardisatie van het product en een zo laag mogelijk risico. Maar naast het feit dat de oude verzekeringsgedachte van ‘solidariteit’ nog verder zoek zal raken, betekent deze ontwikkeling ook een gebrek aan aandacht voor het typische risico van het individu. Is er nog wel genoeg te kiezen bij de verschraling van het aanbod door consolidaties?

Innovatiekracht zit juist bij de kleintjes

En laten we eens stilstaan bij de broodnodige innovatie voor onze branche. De ervaring leert ons dat fuserende partijen jarenlang alleen maar intern gericht zijn en geen ruimte voor innovatie over hebben. We zien het vaak: iedereen naar binnen gekeerd en geen tijd om naar buiten te kijken! Natuurlijk ken ik het weerwoord dat ‘schaalgrootte nodig is om te kunnen investeren in technologie en innovaties’. Maar ondertussen staan we weer jaren stil. En daar heeft de klant geen baat bij.

Sympathie voor regionale partijen groeit hard

Een klant is gebaat bij een breed scala aan aanbieders. Hoewel mijn column u tot nu toe misschien anders doet geloven, zie ik toch licht aan de horizon! Ik onderscheid twee positieve ontwikkelingen. Enerzijds de toenemende belangstelling voor de lokale ondernemer. Door een afnemende diversiteit in het productaanbod, en grote bedrijven die steeds anoniemer opereren, gaan consumenten weer meer om zich heen kijken in de eigen omgeving. Dichter bij huis op zoek gaan naar de oplossing. De lokale ondernemer neemt daardoor sterk in belangstelling toe.

Anderzijds biedt een branche met concentratie van marktspelers en standaardisatie van producten ruimte voor specialismen. Voor nichespelers. Juist kleine, wellicht nieuwe partijen, komen met de noodzakelijke vernieuwingen. En zorgen dat ook de grotere spelers sneller moeten vernieuwen. Er is wel een uitdaging: De Nederlandsche Bank zou moeten stimuleren dat de drempel om verzekeraar te worden lager wordt. Terwijl ik mij kan voorstellen dat ze vanuit toezicht juist streven naar een beperkt aantal marktpartijen. Maar uiteindelijk is dat funest voor innovatie!

Reageer op dit artikel