blog

De deskundige en de expert

Schade 2833

De deskundige en de expert

Verzekeraars hebben de laatste jaren grote sprongen gemaakt in hun taalgebruik. De kentering in het begrijpelijk communiceren viel samen met de opkomst van de internetverzekeraars. Hun verzekerden hadden geen adviseur meer beschikbaar die de juridische teksten in de voorwaarden kon verklaren.

De klachten hadden effect. De polismap van nu is niet meer het jargonlexicon van vroeger. Maar soms slaat het door. Sinds enkele jaren waagt HEMA zich aan verzekeringen. ‘In begrijpelijke taal!’ staat boven elke polis. Wat betekent dat? Moeilijke woorden zijn uit den boze. Lange zinnen ook. Toch zul je ook ingewikkelde zaken uit moeten leggen. Hoe contra-expertises werken bijvoorbeeld. Dat gaat als volgt:

Uw deskundige, onze deskundige, derde deskundige

U vraagt aan een deskundige hoe groot de schade is en wij vragen dat aan een andere deskundige. Deze twee deskundigen benoemen eerst een derde deskundige. Dan zegt uw deskundige hoe groot de schade volgens hem is. En onze deskundige doet dat ook. Als uw deskundige en onze deskundige het eens zijn, is de schade vastgesteld. Als zij het niet eens zijn, moet de derde deskundige zeggen hoe groot de schade is. Deze derde deskundige moet dan eerst vragen wat uw deskundige vindt en wat onze deskundige vindt. De derde deskundige moet een bedrag noemen dat daartussenin ligt. De deskundigen mogen hulp vragen aan andere deskundigen.

Hinderlijke herhalingen

Deze tekst bestaat voor 15% uit het woord ‘deskundige’. Al die hinderlijke herhalingen maken dit geen prettig leesbare tekst. Opvallend is ook dat ‘expert’ structureel vervangen is voor ‘deskundige.’ Terwijl de gangbare benamingen voor mensen die de omvang van een schade vaststellen ‘expert’ en ‘contra-expert’ zijn.

Taalniveau

Je begrijpt na enig herlezen misschien wel hoe de procedure werkt, maar je krijgt niet de goede termen aangereikt om zelf naar informatie te zoeken. Terwijl een contra-expertise juist enige zelfredzaamheid van een verzekerde vereist. Duidelijkheid werd hier geslachtofferd voor het taalniveau.

Deze blog verscheen ook als column in am:magazine 41.

Reageer op dit artikel