blog

Mijn actieve, transparante kerstgedachte

Schade 3322

Mijn actieve, transparante kerstgedachte

Voor Dorik Hansen is actieve transparantie nu al het woord van 2018. In een open brief aan de AFM, het Verbond van Verzekeraars en de Consumentenbond schrijft hij waarom die maatregel volgens hem geen goed idee is.

Beste AFM, Verbond en Consumentenbond,

Actieve transparantie, voor mij nu al het woord van 2018 en dat jaar moet nog beginnen. Of AVG, beide staan hoog in mijn ranking. Hoe kan het zijn dat ik meerdere intermediairs heb gesproken, die staan voor hun klanten en allen door jullie getoetst zijn op integriteit en betrouwbaarheid, die geen van allen de voordelen weten te benoemen van deze wens?

Het zogenaamde onderzoek waarin consumenten hebben aangegeven te willen weten wat haar adviseur verdient, is manipulatief en op voorhand niet objectief te benoemen. Hoe kun je de waarde inschatten van een onzeker voorval, waar volgens mij nog steeds verzekeren haar oorsprong kent, binnen een beroepsgroep die in de basis al als ‘low interest’ bekend staat? Voor dat laatste is trouwens geen onderzoek nodig, daar mag u mij op vertrouwen.

Ik-cultuur

De ‘klant’ is gebaat bij (financiële) rust en vertrouwen kan daar een belangrijke rol in spelen. Wat zal deze exercitie teweegbrengen? Onrust, inderdaad. Want hoe gaat de klant de waarde afwegen van verschillende kanalen of tussen twee intermediairs? De wij-cultuur zal veranderen in een ik-cultuur, waarbij de klant alleen voor zichzelf wil zorgen en niet voor zijn minderbedeelde buurman.

Het overgrote deel van Nederland weet niet dat er geen verschil zit tussen WA+Casco en All-Risk, of zoals sommige zeggen Alle-Riks. De gemiddelde Nederlander is niet hbo- of universitair geschoold en hoe kun je dan verwachten dat iemand kan afwegen of de 15% of 20% die hij/zij meer betaalt via een intermediair dan rechtstreeks, in verhouding staat tot datgene wat hij of zij ervoor terugkrijgt?

Verkeerde keuze

Dat zal het overgrote deel niet kunnen en ik voorzie dan ook dat klanten kiezen voor het rechtstreekse kanaal, zonder ook maar enig besef te hebben van de gevolgen die dit voor ze meebrengt. Wie gaat er dan bij schade, bij letsel of heel cru bij overlijden opdraaien voor de gevolgen als er toch een verkeerde keuze blijkt te zijn gemaakt? De klant zelf? En is de klant dan nog steeds gebaat bij de wens inzichtelijk te maken en actief te benoemen wat zijn of haar intermediair maandelijks ontvangt? Of zal op dat moment de klant smeken dat hij of zij had gekozen om 15/20% van de premie te hebben betaald aan een intermediair die vooraf dit had ondervangen? Pas achteraf zal in bepaalde gevallen de waarde naar juistheid kunnen worden ingeschat, daar is het een onzeker voorval voor.

Bevestiging van wantrouwen

De excessen in verdiensten op levensverzekeringen en hypotheken heb ik nooit meegemaakt en zal ik ook blijven afkeuren. Maar 15% of 20% doorlopende vergoeding voor een intermediair die voldoet aan alle Wft-eisen, zorgplicht, AVG, dossiervorming, correctheid van advisering en het in klantbelang in overleg gaan met verzekeraars over acceptatie van risico’s of het uit handen nemen van een schade? Die inmiddels 24 uur per dag bereikbaar is via app, telefoon, mail of fysiek? Hiermee maak je je eigen intermediaire landschap wederom ondergewaardeerd en zal het bijdragen aan een extra bevestiging van wantrouwen in onze branche.

Eliminatie

De komende jaren verdwijnen er door vergrijzing legio intermediairs en zal een jongere wel drie keer nadenken om te willen werken in een branche, die mede door dit soort besluitvorming en regelgeving hard op weg is naar eliminatie.

Ik hoop dat de feestdagen, als een ieder van jullie in de gelukkige omstandigheid is deze door te brengen met je dierbaarste bezit – je familie – ook het gevoel geven dat rust en jezelf vertrouwd en veilig voelen niet altijd in waarde uit te drukken is. Probeer dit dan ook niet te doen.

Met vriendelijke groeten,
Dorik Hansen

Reageer op dit artikel