blog

Klimaatverzekering beschermt kwetsbaren wereldwijd

Schade 3567

Klimaatverzekering beschermt kwetsbaren wereldwijd

In Bonn vond vorige maand de 23e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats onder leiding van eilandstaat Fiji. Met zo’n 25.000 deelnemers uit bijna 200 landen is gepoogd de afspraken van het klimaatverdrag van Parijs in concrete spelregels te vertalen. Er is een eerste aanzet gegeven voor een ‘regelboek’, waarin precies vastligt hoe de voortgang van de vrijwillige klimaatplannen van landen en het terugdringen van hun CO2-emissies wordt gemeten, gerapporteerd en vergeleken. Een van de actieplannen is om in 2020 zo’n 400 miljoen mensen in kwetsbare landen te beschermen middels een klimaatverzekering. Dit onder de vlag van het InsuResilience initiatief.

Hoewel Donald Trump heftig blijft ontkennen dat er sprake is van klimaatverandering, wijzen de feiten toch echt anders uit. Door industrie, ontbossing, verkeer, energieverbruik in het huishouden, landbouw en veeteelt brengt de mens extra broeikasgassen in de atmosfeer. Dit versterkte broeikaseffect leidt tot een warmer klimaat, smeltende poolkappen, zeespiegelstijging en vaker extreem weer. Wetenschappers kunnen deze veranderingen, veroorzaakt door de mens, prima onderscheiden van natuurlijke klimaatveranderingen. De Verenigde Staten zijn samen met China overigens wel de grootste vervuilers.

De arme landen zijn het grootste slachtoffer. Volgens Swiss Re zal de wereldwijde financiële schade door natuurrampen van $ 178 miljard in 2016 oplopen tot $ 300 miljard in 2017. Daarvan is $ 131 miljard verzekerd.

InsuResilience

Ooit gehoord van het InsuResilience initiatief? Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om verzekering in combinatie met veerkracht. Tijdens de klimaattop 2015 is door de G7 landen Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Canada de Verenigde Staten en Engeland het InsuResilience initiatief gelanceerd. In 2016 sloot Nederland zich hierbij aan. Zij hebben zich gecommitteerd om $ 550 miljoen in dit initiatief te investeren.

Vanuit de verzekeringssector doen onder andere Allianz, Munich Re, Swiss Re en XL Catlin mee, maar ook lokale verzekeringspartijen. In een gezamenlijke verklaring gedateerd 14 november 2017 formuleren de deelnemende partijen haar centrale doelstelling:

  1. Een tijdige en betere voorbereiding op natuurrampen;
  2. Het voorzien van adequate financierings- en verzekeringsoplossingen voor de gevolgen van klimaatrisico’s;
  3. Het verminderen van de humanitaire gevolgen en verhogen van de lokale veerkracht.

Zij nodigen ook andere landen en organisaties uit om zich aan te sluiten bij deze internationale samenwerking. De doelgroep bestaat met name uit extreem arme mensen die moeten leven van $ 1.9 per dag of minder, tot kwetsbare mensen die maximaal $ 15 per dag aan inkomsten hebben.

Eerste projecten

Inmiddels zijn de eerste concrete projecten opgestart. In India wordt in samenwerking met de overheid een nieuw product geïntroduceerd. Deze oplossing bestaat uit een dekking tegen natuurrampen, een spaarplancomponent en een basiszorgverzekering. Een unieke combinatie bedoeld voor arbeiders, kleine ondernemers en boeren.

Samen met een lokale microfinancierings-instelling (MFI) wordt in Paraguay een innovatief weerindexverzekeringsproduct ontwikkeld, op basis van satellietgegevens over extreme gebeurtenissen zoals droogte of overtollige regenval. Het product zal worden gekoppeld aan de kredieten die worden aangeboden aan de landelijke klanten van de MFI, met een focus op de maïs- en sojaproducenten in de portefeuille. Landbouw is een sleutelsector van de Paraguayaanse economie, die 30% van het bruto binnenlands product vertegenwoordigt.

Droogte

De African Risk Capacity (ARC) biedt een verzekering tegen droogte aan voor Afrikaanse Unie-lidstaten. Als onderscheidend kenmerk van ARC moeten deelnemende regeringen rampenplannen voorbereiden voordat ze een verzekering kunnen afsluiten. In de periode 2016/17 hebben Burkina Faso, Senegal, Niger, Gambia, Mali en Mauretania een verzekering bij ARC afgesloten. Sinds de start heeft ARC meer dan $ 34 miljoen uitbetaald aan vier door droogte getroffen landen: Mauritanië, Niger, Senegal en Malawi. Op dit moment ontwikkelt ARC twee nieuwe verzekeringsproducten tegen overstromingen en tropische cyclonen.

Natuurlijk heeft investeren in het aanpakken van de oorzaken van klimaatverandering prioriteit. Maar het is goed om vast te stellen dat de verzekeringsindustrie haar kennis en ervaring inzet om de meest kwetsbaren in de wereld een vangnet te bieden tegen de gevolgen en risico’s daarvan. Een mooie kerstgedachte.

Reageer op dit artikel