blog

Het is een eitje

Schade 5723

Het is een eitje

De fipronil-crisis verspreidt zich als een olievlek. Vorige week hadden we het over ruim tweehonderd bedrijven welke besmet waren in Nederland. Nu zijn er in vijftien landen besmette eieren gevonden zover als Hong Kong. De Speld schrijft zelfs dat alle producten met een lange IJ uit de schappen worden gehaald. Gelukkig is dat laatste satire, maar de ernst en de impact van de crisis is niet te onderschatten.

Terug naar het begin. Bij het ontluizen van kippenstallen is het middel fipronil gebruikt. Dit is ter herleiden naar het bedrijf Chickfriend uit Barneveld. Het bedrijf claimde luizen te bestrijden met behulp van etherische oliën, zoals menthol en eucalyptus. Maar vermoedelijk was aan dit mengsel fipronil toegevoegd. De Europese wetgeving staat toe dat het fipronil-gehalte in eieren 0,005 milligram per kilo is. Het gehalte in de groep besmette eieren ligt meer dan tweemaal zo hoog. Er treedt pas risico op als gedurende langere tijd meerdere eieren per dag worden geconsumeerd. Kinderen lopen sneller een risico, omdat zij lichter zijn en vaak ontvankelijker voor schadelijke stoffen.

Is Chickfriend de enige zondebok?

Niet alleen het bedrijf Chickfriend staat negatief in de schijnwerpers. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt de wind van voren. Dit vanwege langzaam handelen en onduidelijke communicatie. België en Nederland ruziën over hoelang al bekend is dat er geknoeid is met luizenbestrijdingsmiddelen. De EU-commissaris voor Voedselveiligheid roept de deelstaten op om geen ruzie te maken over het schandaal. Binnenkort is er een EU-top over het gif in de eieren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat het schandaal rondom de met fipronil besmette eieren ook onderzoeken.

Alles gewoon verzekerd. Toch?

Helaas niet. De meeste betrokken bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Deze beperkt zich tot lichamelijke en materiële schade bij derden. Terughalen of vernietiging van eieren is hierop niet gedekt. Waar je misschien nog kan beargumenteren dat schade aan de eieren materiële schade is. Chickfriend is inmiddels al door een aantal bedrijven aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Het is daarbij nog maar de vraag of de verzekeraar van Chickfriend thuis geeft. Het heeft er namelijk alle schijn van dat er sprake is van grove schuld en opzet.

Gevaar voor volksgezondheid en contaminatie

De bedrijven met een productcontaminatieverzekering ‘knijpen in hun handjes’. Deze als duur beschouwde verzekering kan uitkomst bieden. Om gebruik te kunnen maken van een productcontaminatieverzekering moet er sprake zijn van een gevaar voor de volksgezondheid en contaminatie (besmetting). Een contaminatieverzekering neemt alle kosten voor een terughaalactie op zich, maar gaat tevens verder dan dat. Bedrijfsschade of vervangingskosten van de verzekerden zijn bijvoorbeeld ook gedekt.

Risico’s in kaart brengen

Nee. Verzekeren is niet het uitgangspunt. Het in kaart brengen en beoordelen van risico’s én het bepalen hoe met deze risico’s om te gaan, is dat wel. Had de huidige crisis hiermee voorkomen kunnen worden? Weet ik niet. Was de impact minder groot geweest? Ik ben ervan overtuigd!

Reageer op dit artikel