blog

Meer verzekeraars niet per definitie beter voor klant

Schade 5747

Meer verzekeraars niet per definitie beter voor klant

In een artikel in am:magazine en een interview op am:web pleitten wij vorige week voor het vertrek van de meeste verzekeraars van de overvolle en verlieslatende motormarkt. In een eerste boze reactie hierop werd ons verweten het klantbelang uit het oog te verliezen. Minder keuze is minder goed voor de klant was de strekking van het verhaal.

Dezelfde dag reageerde Jurjen Oosterbaan op de potentiële overname van Generali Nederland met precies hetzelfde argument. Klanten zijn volgens Oosterbaan slechter af als er minder te kiezen valt.

Schijnkeuze

Kennelijk is de beleving dat veel keuze automatisch goed is voor klanten. Een degelijke onderbouwing voor dit argument ontbreekt. Sterker, kijkend naar keuzestress van de millennials kunnen wij ons serieus afvragen of zo veel keuze nu echt zo goed is.

Dichter bij de verzekeringssector, kunnen we vaststellen dat de ongekende keuzemogelijkheden in Universal Life-producten door klanten volstrekt onbenut bleven. Postbank merkte al decennia geleden dat ze de respons op mailings aanzienlijk kon verhogen door klanten minder keuze voor te leggen. Kennelijk hebben klanten minder interesse in keuze dan de hoeders van hun rechten denken. De vraag bij schadeproducten is bovendien of we niet over schijnkeuzemogelijkheden praten. De meeste producten zijn zodanig generiek dat klanten geen verschil ervaren.

Risicospreiding

De vraag is of meer keuze ook beter is voor consument. De huidige gevechten in de autoverzekeringsmarkt kosten de verzekeraars handen vol geld. Geld dat ze niet kunnen gebruiken om hun producten en service te verbeteren. Iets dat gezien de magere waarderingen van klanten wel zou moeten. Geld ook dat ze apart zouden moeten zetten om voldoende reserves te hebben voor grote schadegevallen.

Schaalgrootte biedt ook de mogelijkheid om risico’s beter te spreiden en een goede premie voor de gehele verzekerde groep te bieden. De kans op een faillissement lijkt beperkt in de schademarkt. Toch zullen de paar klanten van Ineas die een ongeluk kregen op de dag dat Ineas failliet ging niet met plezier aan die dag terug denken.

Populisme

Klanten hebben meer aan stabiele verzekeraars die goede producten en goede service bieden dan aan de schijnkeuze die een fors aantal onrendabele spelers hen biedt. Pleiten tegen overnames vanuit het standpunt dat dit per definitie slecht is voor klanten is een populistisch argument. En populisme helpt zelden om patstellingen op te lossen. De schadeverzekeringssector staat er zorgelijk voor. Zowel klant als sector is meer gebaat bij gezonde concurrentie dan bij meer schijnkeuzes.

Daniël Koudijs is senior marktanalist bij Baken Adviesgroep. Arno Onink is strategieconsultant en tevens eigenaar van Trend-Rx.

Reageer op dit artikel