blog

Toenemende invloed Angelsaksische gebruiken op de Nederlandse verzekeringsmarkt

Schade 2702

Toenemende invloed Angelsaksische gebruiken op de Nederlandse verzekeringsmarkt

De schaderegelingsbevoegdheid van Nederlandse verzekeringskantoren van multinationale industriële verzekeraars ten opzichte van hun buitenlandse hoofdkantoren neemt af. De Angelsaksische verzekeringsgebruiken zijn anders dan wij in Nederland gewend zijn. Daar zit een spanningsveld.

Een zeer duidelijke trend op dit moment is een toenemende invloed van Angelsaksische gebruiken op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Wij merken dat de schaderegelingsbevoegdheid van Nederlandse verzekeringskantoren van multinationale industriële verzekeraars ten opzichte  van hun buitenlandse hoofdkantoren over het algemeen afneemt. De behandeling van schades van enige importantie wordt niet volledig overgedragen, maar vanuit het buitenlandse hoofdkantoor bestaat zeer zeker inmenging en bemoeienis.

Loss adjusters

De Angelsaksische gebruiken zijn anders dan wij in Nederland gewend zijn en daar zit een spanningsveld. In het buitenland zijn het meestal ‘loss adjusters’, die namens en in nauw overleg met de verzekeraar de schade met de verzekerde afwikkelen, maar die doorgaans zelf niet materiedeskundig zijn. Zij laten zich daarom door informeren door deskundigen bekend als ‘surveyors’.

Gedragscode voor schade-expertiseorganisaties

De schade-experts in Nederland zijn zelf materiedeskundigen en hebben taken en verantwoordelijkheden zoals die in de polisvoorwaarden en de gedragscode voor schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars zijn verwoord. In Nederland kan een expert daarom zowel namens de verzekeraar als namens de verzekerde optreden en dat is een Angelsaksische verzekeraar niet uit te leggen. Die snapt daar helemaal niets van, want hij betaalt een expert om aan hem te rapporteren en aan niemand anders.

Proof of loss

Daarnaast moet een schade volgens Angelsaksisch gebruik volledig door facturen en spreadsheetbestanden vanuit ‘proof of loss’ richting een verzekeraar worden onderbouwd. In Nederland was jarenlang de trend zo kort en bondig mogelijk te rapporteren, zonder ellenlange onderbouwing van de vastgestelde schadebedragen. Als zo’n Nederlands schaderapport onder ogen van een Angelsaksische schadebehandelaar komt, ontstaat het beeld alsof we in Nederland maar wat aan het doen zijn. Onze professionaliteit komt daarmee in het geding.

Polariserend model

Het Angelsaksische model is doorgaans polariserend, waarbij advocaten, accountants en schadebehandelaren enorme dossiers opbouwen die uiteindelijk, na lange tijd, tot een gemeenschappelijke deler leiden. In Nederland proberen we die polarisatie te vermijden, door gelijk aan de voorkant met elkaar, op basis van redelijkheid en billijkheid en begrip over en weer, naar eer en geweten tot een goede schadevaststelling te komen, waar alle betrokkenen een goed gevoel aan overhouden.

Forensic accountants

Ik denk dat we er niet aan zullen ontkomen dat de Nederlandse markt steeds meer naar de Angelsaksische zal toegroeien, omdat de schaderegelingsbevoegdheid van de Nederlandse kantoren van die Angelsaksische verzekeraars niet toe‑ maar eerder zal afnemen. In het verlengde daarvan zal de Angelsaksische schadebehandelaar met een hogere schaderegelingsbevoegdheid de aansluiting met de Nederlandse experts verliezen en naast hen vanuit een gevoel van discomfort externe deskundigen, zoals forensic accountants, benoemen. Die komen niet bij de klant aan tafel en daarom is het een interessante vraag wat dan de officiële positie van die externe deskundigen zal zijn.”

Michiel Jongeneel, Head of Major & Complex Loss North- and East Europe bij Cunningham Lindsey

Dit is een partnerbijdrage van Cunningham Lindsey. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Cunningham Lindsey.

Reageer op dit artikel