blog

Handen af van het verzuimstelsel!

Schade 4280

Handen af van het verzuimstelsel!

Waarom iets repareren dat niet kapot is? Daar denk ik aan bij de discussie over een mogelijke reorganisatie van het verzuimstelsel. Hoewel onderwerpen als ouderenzorg, milieu, Europa en vluchtelingenopvang de boventoon voerden in de recente verkiezingsstrijd, staan ook hervormingen van het verzuimstelsel op de agenda. En dat begrijp ik niet.

Verschillende politici willen de loondoorbetaling bij ziekte inkorten. Deze discussie wordt mede ingegeven door Europa, waar de gemiddelde loondoorbetaling veel korter is dan in Nederland. Maar welk probleem wordt hiermee opgelost? In Nederland is er een heel laag ziekteverzuim. Ons systeem werkt goed. Mede dankzij de Wet verbetering poortwachter, maar wat mij betreft ook dankzij de financieel adviseur, is het bewustzijn rond verzuim en de preventie ervan enorm gegroeid. We zien dit terug in de cijfers van de afgelopen tien jaar: het ziekteverzuim in Nederland is gedaald.

Nog stelliger

Ik durf het zelfs nog stelliger te zeggen: Nederland heeft het laagste ziekteverzuim van heel Europa. Nee, dit kunt u niet fact-checken. Het is puur mijn onderbuikgevoel. Helaas kunnen we dit (nog) niet met cijfers onderbouwen. Gewoonweg omdat Europese landen verschillende meetsystematieken hanteren, of andere definities, of überhaupt weinig registreren. Tja, dan wordt vergelijken van data onmogelijk gemaakt. Vandaar het onderbuikgevoel. Maar ik geloof het. Herkent u het?

Leren van de afgelopen jaren

Terug naar Nederland. De afgelopen tien jaar is de verzuimmarkt volwassen geworden. Nadat we als verzekeraars onze neus behoorlijk hebben gestoten in een onderlinge prijzenslag in de jaren negentig zijn we nu op de juiste weg: samen met de adviseur specialiseren we ons in preventie van en begeleiding bij ziekte. Vooral de adviseur neemt hierbij een belangrijke rol op zich. Hij is de spin in het web die zaken coördineert tussen werkgever, verzekeraar, arbodiensten en ga zo maar door. De adviseur helpt de werkgever, ontzorgt de werkgever en neemt soms zelfs een stuk personeelsbeleid op zich. En adviseert over ingewikkelde vraagstukken, zoals WGA-eigenrisicodragerschap, WIA, loonaanvulling en ga zo maar door. En dat doet hij met goed resultaat: In Nederland is het ziekteverzuim nog nooit zo laag geweest, is er een hoge arbeidstevredenheid en een hoge arbeidsproductiviteit. Kortom, de BV Nederland, waar u in ik zo hard in werken, draait op volle toeren. Daarom nogmaals mijn vraag, waarom het verzuimstelsel veranderen?

Naïef?

Of ik naïef ben? Natuurlijk niet. Als ik onszelf de spiegel voorhoud, zie ik heus zaken die we verder moeten verbeteren. Zo zijn er veel ondernemers die niet twee jaar verantwoordelijk willen zijn voor zieke werknemers. Dat begrijp ik uiteraard. Maar je staat er als ondernemer niet alleen voor. Er is voldoende aanbod van verzekeraars die tegen zeer acceptabele premies de financiële risico’s overnemen en die je echt helpen met de verplichtingen gedurende de gehele eerste twee jaar.
Ik zie dat de professionalisering van de markt de boventoon voert. En die ontwikkelingen gaan hard. Ik ben ervan overtuigd dat de klantenbinding tussen adviseur en werkgever hierbij een belangrijke stimulans is. Deze marktwerking zou de politiek verder moeten stimuleren. Als we de markt weer collectiviseren (wat door inkorting impliciet gebeurt) lijden juist degenen daaronder die zeer bewust verzuimbeleid hebben gevoerd en daar nu de voordelen van hebben. Dat is in mijn ogen de omgekeerde wereld.

Afwachten is nu wie er in Den Haag aan de touwtjes mogen gaan trekken. En mijn advies is aan diegenen: niet aan dit touwtje trekken. Lekker laten hangen. Never change a winning team.

Bernardo Walta is directeur van De Goudse

Reageer op dit artikel