blog

112schade alternatief voor nieuw financieringsmodel schadeafwikkeling

Schade 4330

112schade alternatief voor nieuw financieringsmodel schadeafwikkeling

De branche doet er goed aan te kijken naar alternatieve financieringsmodellen voor schadeafwikkeling, blijkt uit een bericht van Jurjen Oosterbaan Martinius van 24 november. 112schade.nl heeft hier op het gebied van verkeersschades al jaren een oplossing voor.

De heer Oosterbaan Martinius heeft een terecht punt. Al jaren dalen de premie’s op verzekeringen en daardoor de inkomsten voor het intermediair. Nu de premie’s op autoverzekeringen weer gaan stijgen onder druk van De Nederlandse Bank, zie je dat verzekeraars naar alternatieven kijken om die stijging af te remmen. Bij veel verzekeraars zie je al een afname in het aan het intermediair toekomende provisiepercentage.

Als alternatief oppert de heer Oosterbaan Martinius een extra te verzekeren bedrag dat de verzekerde in geval van schade in staat stelt deskundige hulp in te kopen. In principe kennen wij dit al; de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandsverzekeraar wordt weliswaar veelal ingeschakeld bij conflicten, maar kan makkelijk haar dienstverlening uitbreiden voor schadeafwikkeling.

Ook wij merken bij veel intermediairs behoefte aan ondersteuning bij afwikkelen van schadegevallen. Vooral zaken waarbij een schade niet gedekt is en de cliënt van het intermediair verwacht dat deze de schade zal afwikkelen.

Vergoeding van kosten buiten rechte
Deze werkzaamheden vallen niet onder de provisievergoeding die het intermediair ontvangt. Er is immers geen dekking voor deze schade. Veelal voelt het intermediair zich toch “verplicht” zijn klant hierin bij te staan. Het probleem is wie deze werkzaamheden gaat vergoeden. In principe zijn de kosten voor een belangenbehartiger bij een schade te verhalen op basis van de Nederlandse wet. Het intermediair zou dan deze kosten separaat in rekening kunnen brengen bij de wederpartij. Ervaring leert echter dat veel verzekeraars met zeer uiteenlopende redenen en verwijzingen naar tientallen jurisprudentie zaken onder deze kosten proberen uit te komen.

Kennis en kunde
Een ander heikel punt is de kennis en kunde. Wanneer een intermediair een schade gaat afwikkelen voor zijn cliënt moet hij wel weten wat hij moet doen. Het verhalen van een schade is een vak apart. Helemaal wanneer daar ook letsel bij komt kijken. Het gemiddelde kantoor heeft geen volwaardige schadebehandelaar in dienst. Het risico dat men dat een fout maakt is groot en op basis van de zorgplicht loop je dan een groot risico.

112schade is heeft hier op het gebied van verkeersschades een oplossing voor. Wij nemen het volledige schadeverhaalstraject over van het intermediair. Kosteloos voor het intermediair en kosteloos voor zijn cliënt.

Het intermediair weet zo dat wij op professionele wijze de schade verhalen en de tijd die het intermediair hierdoor zelf overhoudt, kan dan worden besteed aan advisering in en ondersteuning bij andere zaken.

Auteur: Marc Diks, 112schade

Dit is een partnerbijdrage van 112schade. Bekijk hier een volledig overzicht van de partnerberichten van 112schade.

Reageer op dit artikel