blog

Na BeZaVa toch kansen; u kunt het verschil blijven maken

Schade 1933

Na BeZaVa toch kansen; u kunt het verschil blijven maken

De stofwolken dwarrelen neer. En het resultaat van alle activiteiten rond ZW en WGA zullen dan bekend gemaakt worden. Maar het lijkt erop dat u een groot deel van WGA hebt laten terugkeren naar UWV. Is dit erg? Zijn er andere advieskansen?

Vol goede moed schreef ik half juni: ga uw relaties adviseren over ZW ERD en WGA ERD, inkomensadviseur! Anders verliest u deze markt. Daarna is de markt in gang gezet, door de offertes van verzekeraars. En die vielen niet mee. Waardoor u vaak (als het om de premie gaat) de relaties niet anders kon adviseren dan terug te keren naar UWV.

Terug naar UWV
Ook binnen onze portefeuille zien we het gebeuren: veel werkgevers kiezen toch voor het geld, met name de kleine en middelgrote werkgever. Mede door verzekeraars die WGA ERD premies enorm verhogen. En allemaal met een goed onderbouwd actuariële toelichting; het toekomstig risico. Terwijl de klant dit risico nog nooit heeft meegemaakt en daar geen hoge premie voor wil betalen. Daar gaat je verhaal over een geïntegreerd verzekeringsproduct over 12 jaar. Maar ja: dan praten we nog steeds alleen maar over premies.

Wilt u een BMW 5-serie of een Lada?
Dat snap ik dus niet. Adviseurs en hun klanten kiezen in veel gevallen massaal voor de dure BMW van een ton. Omdat het kwalitatief goed is, je krijgt service, onderhoud, advies etc . (en niet te vergeten status). Waarom gebeurt dat in de verzekeringsmarkt niet? Bij een Lada krijg je geen service, onderhoud, advies etc. Behalve als je over een paar jaar de kosten van alle reparaties (toekomstige schades) wilt betalen. Zie de BMW even als verzekeraar en UWV als de Lada. Dan is mijn boodschap: Kijk eens wat verder dan alleen de prijs. Want dat gebeurt in de huidige markt niet.

Onderscheidend vermogen
De stofwolken van de WGA adviesmarkt zijn nog niet neergedaald, maar toch kan er een belangrijke conclusie getrokken worden. Namelijk dat veel werkgevers terug zullen gaan naar UWV. Daarmee vervalt een deel van de ZW en WGA-markt, maar wat overblijft is de altijd interessante verzuimverzekering. Want die heeft UWV niet in haar schappen staan. En u wel.

Nieuwe markt
Nu kiezen voor UWV is begrijpelijk, jammer dat je meteen 3 jaar ‘vast’ zit. Maar er ontstaat dus een andere markt. De complexe uitleg over ZW ERD en WGA ERD staat de komende 3 jaar op een laag pitje. Of niet?

Wat niet vergeten moet worden; de vraag naar de onderliggende dienstverlening wordt steeds belangrijker: service, onderhoud, advies etc. Advies rond het personeel, de kosten, de ziekte, schadelastbeheersing, voorkomen van WGA instroom, gedegen advies over wet- en regelgeving, ondersteuning bij vragen over de Ziektewet en WGA. Want heeft een niet-eigenrisicodrager geen vragen over de handelswijze van UWV of wat hij moet doen in ZW en WGA situaties?

Conclusie
U kunt in deze verzuimmarkt het verschil blijven maken. Want wat u toe kunt voegen aan de reguliere advisering is kennis en ondersteuning richting werkgevers als er onverhoopt toch sprake is van een ZW’er of WGA’er. Niet dat er sprake is van een verzekering, maar alle vragen of onduidelijkheden kunt u servicen. Het UWV is de uitvoerder (lees: verzekeraar), maar het grote verband wordt daar niet duidelijk. Voor de vragen moeten ze bij u zijn. Daar ligt uw nieuwe adviesrol.

Is deze rol moeilijk in te vullen? Ja en nee; het zal voor sommige adviseurs een hele stap zijn. Maar meer en meer adviseurs zien de kansen van specialisatie. En laten zich ondersteunen door dienstverlenende organisaties. Ga op zoek en u vindt ze vast.

Drive safe.

PS. Een slimme adviseur zei laatst tegen mij: waarom sluit je niet alles met 25% werkgeverslasten? Dan heb je een potje voor re-integratie. De meeste winst behaal je toch in de eerste twee jaar. Op zich geen slechte gedachte.

Reageer op dit artikel