blog

Koude data en warm advies

Schade 2245

Koude data en warm advies

Net voor mijn vakantie nam ik deel aan een sessie bij het SIVI, het Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche. Het doel was om strategische afstemming te bereiken binnen de branche rond technologische vernieuwing en ketenoptimalisatie. Een gevarieerd gezelschap van adviseurs, volmachtpartijen en verzekeraars bracht eigen kennis en kunde in om onze branche verder te helpen.

Kostenverlaging en gemak zijn twee belangrijke redenen om de standaardisering van processen en het vergaren en opslaan van data te versnellen. We móeten wel als branche, want we lopen achter op andere sectoren. Een impactvolle databank voor onze bedrijfstak is natuurlijk mijnoverheid.nl. U weet wel, de plek waar iedere burger via DigiD toegang heeft tot zijn eigen gegevens en ze nu ook toegankelijk kan maken voor financieel adviseurs. De consument heeft de regie en kan aangeven welke gegevens gebruikt kunnen worden voor een financiële analyse of advies. Makkelijk te vinden voor de adviseur en daarmee in het voordeel van de klant, die de urenfactuur betaalt. Vijf jaar geleden hadden we toch niet kunnen voorzien dat dit zo snel in werking zou treden?

Uitlezen zakelijke data slechts kwestie van tijd
Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke platforms snel zullen uitbreiden, ook naar de zakelijke markt. Zo kun je denken aan platforms waarbij de adviseur op afstand alle belangrijke data van een bedrijf kan uitlezen. Niet alleen de financiële gegevens, maar ook feitelijke zaken: welke computers staan er, wat zit er in de voorraadruimtes en ga zo maar door. Nog even en we kunnen op afstand een analyse maken van de risico’s die een bedrijf loopt.

Het onderscheid ligt niet langer in het halen van data
De ontwikkelingen gaan dus snel. Wat betekent dit voor u en ons? Ons onderscheidend vermogen ligt niet langer in het ophalen van data. Voor ons als risicodrager gaat de kracht liggen in het vinden van de best mogelijke oplossing die bij al die data past. Meer dan ooit zullen wij ons moeten richten op maatoplossingen en het onderscheid zoeken in persoonlijke voorwaarden en premies. De toename van data en de toegankelijkheid gaan dit mogelijk maken.

Geen compleet beeld zonder de adviseur
Echter, ik realiseer mij dat verzekeren meer is dan een inschatting maken van de feitelijke risico’s op basis van harde data. We hebben tenslotte ook te maken met allerlei zachte gegevens die iedere ondernemer uniek maken. Om die boven tafel te krijgen blijft persoonlijk advies cruciaal. Want welke risico’s wil de ondernemer precies afdekken en welke niet? Hoe staat het met zijn moraliteit? Met zijn toekomstplannen, zijn visie en passie? Om hier inzage in te krijgen, hebben wij als verzekeraar de kracht van de adviseur nodig. Die is tenslotte de vertrouwenspersoon van de ondernemer.

Ik heb overigens echt niet de illusie dat we zo maar overal inzage in krijgen. We hebben ons imago niet mee. Wat we nodig hebben is vertrouwen van de klant. Vandaar dat het ook van groot belang is dat we binnen onze branche op de juiste wijze met data omgaan. En marktbrede initiatieven, zoals nu geïnitieerd door het SIVI, kunnen daarvoor zorgen.

Reageer op dit artikel