blog

Het Verzekeringssprookje

Schade 3231

Het Verzekeringssprookje

Bijzonder onderdeel van het grote Koninkrijk Innovatieland is het Verzekeringseiland. De bewoners van dit eiland leven nog in de sfeer van de Middeleeuwen en geloven dat de Gouden Eeuw nog lang niet voorbij is. Al langer bestaan er spanningen tussen het eiland en het vasteland, maar de gemoederen lopen de laatste tijd nogal hoog op. Een volksstemming over een eiland-uittreding is ternauwernood verworpen en er gaan zelfs stemmen op om de grenzen van het eiland te sluiten voor de ‘innovatoren’ van het vasteland.

De onderkoning van het eiland, Conservator XII, heeft dan ook geen enkele behoefte aan veranderingen. “Mijn familie leidt al honderden jaren succesvol dit eiland en tot volle tevredenheid van de bevolking”, is een van zijn gevleugelde uitspraken. Bovendien zit het pluche van de troon wel erg lekker. Hier en daar zijn er wat kritische geluiden op het eiland, die ook meer samenwerking met het vasteland bepleiten. Maar die worden door de aanhangers van het Koningshuis snel de kop ingedrukt.

Onrust
Er begint zich echter ook enige onrust af te tekenen op het eiland. Met name de ‘Regelaars’ en de ‘Onderschrijvers’ klagen dat hun opbrengsten de afgelopen jaren steeds meer onder druk staan. Daarnaast dringen er berichten door dat er op het vasteland nieuwe successen worden gevierd door de opkomst van de ‘digitale revolutie’. Ze weten niet precies wat dat is, maar ze willen daar wel meer van weten.

Ondertussen maakt men zich aan het Hof enige zorgen over de hofnar Petertje Mannenhart. Deze jonge ambitieuze hofnar heeft een aantal nieuwe creatieve oplossingen gevonden voor problemen en behoeften die al jaren leven onder de bevolking. Sommige kritische couranten schrijven zelfs dat deze populaire hofnar maar de nieuwe onderkoning moet worden. De hofnar wordt door de onderkoning ontboden en vriendelijk doch dringend verzocht om op te houden met deze nieuwerwetse dingen.

Nieuwe hoop
Toch ontstaat de ‘Bond van Goedwillenden’, die een eerste bijeenkomst organiseren met de grondleggers van de digitale revolutie. Ook de hofnar is hierbij aanwezig om zijn aandeel te leveren. Door de innovatoren wordt het idee geopperd om een nieuwe verzekering te introduceren op het eiland. De ‘Goed Gedrag Polis’, waarbij de premie is afgestemd op het gedrag van de eilandbewoners ten opzichte van de vastelandbewoners. Hoe beter het gedrag hoe lager de premie.

Hoewel er kritiek en terughoudendheid is, wordt toch besloten dit idee uit te proberen. Het blijkt een groot succes en levert voor het eerst sinds tijden weer nieuwe groei op. Bovendien is de verstandhouding tussen alle bewoners van het hele Koninkrijk nu aanzienlijk beter en vriendelijker. Zelfs de onderkoning ziet in dat het beter is zijn troon af te staan aan de hofnar. Zijn nieuwe wapenspreuk: “Wees niet bang voor de toekomst en leef nog lang en gelukkig.”

Reageer op dit artikel