blog

Vast of flex binnen het 12-jaarsproduct; slaan we door?

Schade 4063

Vast of flex binnen het 12-jaarsproduct; slaan we door?

In onze praktijk zijn we druk doende om de nieuwe WGA-markt en de producten in kaart te brengen. En één van de met ons samenwerkende adviseurs vraagt zich af of de verzekeraars de nieuwe markt echt wel willen bedienen. Of regeert de angst of onwetendheid? Er wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers met een vast contract en een flexwerker. Dat is duidelijk. En de wens is om te komen tot 12-jaarsproducten; daar is het aanbod op ingericht. Maar dan de praktijk…

Adviseurs zijn druk bezig de turbulente WGA-adviesmarkt te bedienen. En dit is niet alleen grootmarkt, maar ook de MKB-markt. En ja; er zijn adviseurs die het 12-jaarsproduct voor MKB’ers omarmen. Dit product is een combinatie van de verzuimverzekering, ZW-eigenrisicodragersverzekering en de WGA-eigenrisicodragersverzekering. Zij geloven hierin, niet vanwege de prijs, maar vanwege het belang dat de verzekeraar heeft bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dan is het niet alleen de verzuimverzekering die gaat meewegen in een interventievergoeding, maar ook het belang van ‘ziek-uit-dienst’ of het potentiële WGA-risico. Een verzekeraar zal de (kleine) MKB’er nog meer ondersteuning en re-integratievergoeding willen geven. En daar is het de MKB’er en diens adviseur om te doen. Dan valt een klein premieverschil met de sectorpremie van UWV in het advies helemaal weg.

Verbazing
Zo overtuigd zijnde, wordt er gehandeld. En wat schetst de verbazing? De eerste de beste aanvraag bij een verzekeraar wordt afgewezen. Het gaat om een (vanuit een overname startende) modewinkel met 2 vaste personeelsleden en 2 parttimekrachten, die daar werkzaam zijn op basis van een tijdelijk contract. Niets bijzonders en veel voorkomend. Maar… de verzekeraar vindt dit wel een heel groot risico, want de verhouding tussen het vaste personeel en het flexibele personeel is meer dan 40%! En dat kan echt niet….

Afwijzing
De aanvraag wordt afgewezen, terwijl de adviseur samen met de klant het verzoek tot eigenrisicodragen ZW (en WGA) al heeft ingediend. Dit gaat gewoon door. Dus de werkgever wordt eigenrisicodrager ZW zonder verzekeringsdekking. Dat is niet meer terug te draaien. De WGA-polis gaat niet door omdat het eigenrisicodragen WGA niet doorgaat, omdat er uiteindelijk geen garantieverklaring wordt afgeleverd. Al met al een zeer ongewenste situatie. En dat alleen maar omdat er een interne acceptatierichtlijn is, die op zich wel te begrijpen is, maar heel ver doorslaat.

Want, vraag eens een WGA-hiaatofferte aan? Je krijgt gewoon een aanbod! Zijn de werknemers dan een ander risico’s? Zet de 2 parttimers eens op een vast contract, maakt dat het risico anders? Worden ze dan minder snel en minder lang ziek?

Versoepeling
Mijn pleidooi is om de acceptatierichtlijn van de verhouding vast/flex met name in klein MKB soepel te hanteren. Dat een grote werkgever met scheve verhoudingen anders bekeken wordt is begrijpelijk. Maar de kleine MKB’er en diens adviseur kan helemaal niets met dit soort richtlijnen. En daarmee helpt de verzekeraar vanzelf het 12-jaarsproduct in de prullenmand. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Reageer op dit artikel