blog

Duur of duurzaam? That’s the question!

Schade 24006

Duur of duurzaam? That’s the question!

Een deadline voor een derde blog. Onzekerheid, want is het wel goed genoeg? Bijna vakantie, óók dat nog. Heb ik wel een goed gevulde verbandtrommel en is de paklijst al geprint? Eigenlijk heb ik helemaal geen tijd om vakantie op te nemen. Kijk en dáár gaat het mis.

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt namelijk dat niet alleen de productiviteit van personeel stijgt na bijvoorbeeld een dagje strand, maar dat vakanties van groot belang zijn voor ‘werkstressherstel’. De warmte van de laatste dagen werkt, bij mij, niet mee aan voldoende en goede nachtrust, maar gelukkig is de temperatuur op kantoor prima te doen. Voldoende ventilatie, zonneschermen af te toe een ijsje en veel water drinken helpen goed om de dag productief te blijven.

Over duur of duurzaam
Veel werkgevers vinden het maar lastig om te investeren in preventie. “En het kost allemaal nog veel geld ook”, is een veelgehoorde klacht. Maar wat als een tijdelijke kracht uitvalt en na einde dienstverband nog steeds niet in staat is om te werken? Die ‘flexkracht’ hoeft maar 1 dag te hebben gewerkt en vervolgens kan de werkgever daarvan 12 jaar lang premieconsequenties hebben. En niet alleen de werkgever wordt financieel gestraft. Het is belangrijk dat werknemers iets weten over de financiële terugval als zij ziek uit dienst gaan. Meestal wordt niet meer dan 70% van het maximale SV-loon uitgekeerd. Voor werknemers met een hoger salaris is de terugval dus behoorlijk. Na 6 maanden Ziektewet wordt uitgegaan van passende arbeid. En na 1 jaar wordt zelfs nog strenger beoordeeld, namelijk volgens gangbare arbeid.

Geen modewoord
Duurzame inzetbaarheid is dus niet alleen een modewoord, het is serieus zaken doen! Niet alleen voor vast personeel, maar ook voor tijdelijke werknemers. Kijk eens op de site voor duurzame inzetbaarheid voor meer informatie. Ik vond het schokkend om te lezen dat 1 op de 6 werknemers gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd wordt. Volgens onderzoekers komt dat bij deze werknemers neer op 7 extra verzuimdagen per jaar. Mensen die gepest worden, kunnen lichamelijke klachten krijgen zoals maag- en darmklachten en zelfs hart- en vaatziekten. Dat moet je echt niet willen! Geef als werkgever het goede voorbeeld. Stel een vertrouwenspersoon aan en stel eventueel een klachtencommissie in. Laat ook weten dat pestgedrag niet wordt geaccepteerd. Denkt u dat preventie en investeren in scholing, gezondheid en een prettige werkomgeving duur is? Niets doen is nog veel duurder. En niemand wordt daar ‘beter’ van.

Langer en vitaal aan het werk
Ook in Europa is er aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Daarom wordt er € 12,5 mln vrijgemaakt voor projecten die ervoor zorgen dat mensen langer en vitaal aan het werk blijven. De eerste aanvraagperiode voor deze subsidie loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruikmaken om mensen langer productief aan het werk te houden. Daarmee wordt ook ingezet op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dat de beroepsbevolking veroudert, betekent niet alleen dat de gemiddelde leeftijd van de werkende stijgt, ook het percentage van werkende ouderen neemt toe. Dat vraagt dus om aanpassingen op de werkvloer. Er zijn een aantal meetinstrumenten om werkvermogen van personeel in kaart te brengen. Op www.blikopwerk.nl kan dat bijvoorbeeld gedaan worden. Meer informatie over de ESF-subsidie is te vinden op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens mij is blog 3 afgerond. Vakantie! Ontstressen. Maar eerst de inpakstress overleven.

Reageer op dit artikel