blog

Stilte voor de WGA-storm

Schade 3810

Stilte voor de WGA-storm

Het is bijna half april. Maart heeft zijn staart al geroerd, om 6 uur ’s ochtends maken de vogels mij wakker met hun vrolijke gefluit. Het voorjaar breekt aan. Bijna zomer. Lekker op vakantie? Veel collega’s binnen ons vakgebied zullen daar geen tijd voor hebben. De vogels fluiten wel, maar verzekeraars zijn stil en slapen hun WGA-roes van de afgelopen jaren nog even uit. Intussen ligt de nieuwe WGA- en ZW-financiering als een bom onder de (hybride?) markt.

Passend advies
Nog een paar maanden en alle werkgevers in Nederland zullen een passend advies van hun adviseur verlangen over “hoe om te gaan met de nieuwe WGA”. WGA-vast en WGA-flex gaan samen per 1-1-2017. Wie wordt de grote winnaar? UWV? Adviseurs? Verzekeraars? Werkgevers? Voorlopig is het opvallend stil, op een paar partijen na die hun klanten voorlichten over de materie. Maar op premies voor het totale WGA-risico moeten we nog wel even wachten. En tegen de tijd dat ze er zijn, zijn de meesten lekker op vakantie. Daar gaat je zorgplicht.

WGA-vast en WGA-flex
Per 1-1-2017 zullen deze twee risico’s worden samengevoegd tot één premie. WGA-vast is WGA-instroom die voortkomt uit vaste dienstverbanden. Een WGA-flex’er “hopt” vanuit de Ziektewet de WGA in. Is deze persoon bij een werkgever (met meer dan 10 medewerkers) ziek uit dienst gegaan, dan zullen de WGA-lasten (en soms ook de re-integratieverplichtingen) van deze WGA’er op het bordje van de laatste werkgever komen (met als meetpunt eerste ziektedag). Terwijl de werknemer inmiddels al lang uit dienst is.

Nu al WGA ERD?
Is een bedrijf nu al eigenrisicodrager voor de WGA? Dan zal er in ieder geval voor 1-10-2016 een aanvulling op de huidige garantieverklaring moeten worden ingediend bij de Belastingdienst. Anders gaat de klant terug naar het UWV. Boze tongen beweren dat deze datum opschuift naar 1-1-2017. Maar wat heb je daaraan? Niks. Het afwachten van de WHK-beschikking is een illusie: daar staat de premie op nul, want de werkgever is eigenrisicodrager. Dus hou jezelf niet voor de gek en bereken voor je klant de vermoedelijke premie. Is iedere adviseur daartoe in staat? Ik denk nog niet eens een kwart van de adviseurs. En het is de vraag of je alleen maar op basis van premies wilt vergelijken. Want welke eisen leggen verzekeraars neer met betrekking tot re-integratie? En wat zijn andere eisen?

Verplichte koppelingen?
Ik vermoed dat verzekeraars geen losse polissen meer willen sluiten. Eindelijk wordt er gedacht in termen van 12-jaarsrisico’s. Betekent dit dat een eigenrisicodrager WGA ook eigenrisicodrager voor de ZW dient te worden? Lijkt mij wel zo logisch. Anders ben je alsnog de grip op instroom in de WGA kwijt. En moet er dan een polis worden gesloten? Wie mag de ZW-uitvoering op zich nemen? Allemaal vragen zonder antwoorden, vooralsnog.

Dan is er nog het risico van arbeidsongeschiktheid in de eerste twee jaar. Daar wordt in de regel een verzuimpolis in combinatie met een arbodienst geadviseerd. Maar in de eerste twee jaar zit ook het ZW-risico. Kunnen arbodiensten werkgevers hierbij ondersteunen? Het antwoord is in de meeste gevallen: nee. Opzeggen dus, de ouderwetse WvP-lijstjesvolgers.

Conclusie
Terwijl verzekeraars en adviseurs zich nog druk maken om de naverrekeningen van 2015, komt 1 oktober razendsnel op ons af. En dan moet “de weg naar 2017” bij uw klanten liggen, inclusief een passend advies. Ik hoop dat verzekeraars snel met premies en dienstverleningsconcepten komen, die de zorgen rondom het 12-jaarsrisico kunnen verlichten. Maar ik vrees dat de tijd gaat dringen en dat veel adviseurs in de zomermaanden om 6 uur in de ochtend vanachter hun bureau naar de vogels zitten te luisteren. Werkend aan adviesrapport nummer x.

Reageer op dit artikel