blog

Introductie Wet Aansprakelijkheidsverzekering Zelfrijdende Motorrijtuigen

Schade 4581

Introductie Wet Aansprakelijkheidsverzekering Zelfrijdende Motorrijtuigen

De bestuurder wordt passagier en de techniek neemt de besturing van de auto langzamerhand over. De verwachting is dat daardoor het aantal ongevallen drastisch zal dalen en dus ook minder slachtoffers en aanrijdingsschade. Dat is goed nieuws. Het betekent verder dat de aansprakelijkheid voor schade aan derden verschuift van de bestuurder naar de autofabrikant. Dat vraagt om aanpassing van de huidige wetgeving en de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de eigenaar van de auto.

Google heeft al een prototype van een zelfrijdende auto gelanceerd zonder stuur en rem- of gaspedalen. Dan heeft de bestuurder helemaal geen controle of invloed meer op de besturing. Dus het behalen van een rijbewijs is straks niet meer noodzakelijk. En dat is een prettig vooruitzicht voor jongeren onder de 18, gehandicapten en ouderen die afgekeurd zijn voor een rijbewijs. Die kunnen ook gewoon (weer) zelfstandig in een auto rijden.

Van WAM naar WAZM
De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is in 1963 tot stand gekomen om verkeersslachtoffers financieel te beschermen. De WAM kent daarom een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de eigenaar van een motorrijtuig. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet is bovendien gebaseerd op risicoaansprakelijkheid, zodat in geval van schade geen schuld hoeft te worden aangetoond. Verder worden ook minimale eisen gesteld aan de dekking (WAM-strik) en heeft een verkeersslachtoffer een direct schadevorderingsrecht bij de verzekeraar van de schadeveroorzaker.

De belangrijkste aanpassing in de nieuwe Wet Aansprakelijkheidsverzekering Zelfrijdende Motorrijtuigen (WAZM) is degene op wie de verzekeringsverplichting rust. Dat is niet meer de eigenaar, maar de fabrikant van de auto. De overige genoemde aspecten van de WAM blijven gewoon in stand. Bovendien zal een overgangsregeling worden opgenomen, omdat voorlopig niet alle motorrijtuigen -volledig- zelfrijdend zullen zijn. Deze WAZM zal natuurlijk ook moeten aansluiten op uniforme Europese wetgeving.

Uiteraard heeft de autofabrikant of zijn verzekeraar regresmogelijkheden op de producent of leverancier van de eventuele gebrekkige of falende sensoren of techniek. Ook de eigenaar van de auto kan worden aangesproken, als blijkt dat deze bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal over falende techniek negeert. Dit eigenaarsrisico zou prima als aanvulling kunnen worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en bedrijven. Tenslotte kan de eigenaar ervoor kiezen de risico’s van diefstal, inbraak, brand en vandalisme onder te brengen op een cascoverzekering. Dat verandert dus niet.

Productinnovatie
De WAZM biedt volop kansen voor verzekeraars, klantadviseurs en schade experts om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Een paar voor de hand liggende suggesties:
– Een WAZM-polis voor de autofabrikant, inclusief een dekking voor hacking;
– Een aansprakelijkheidsverzekering voor de ontwerper, de producent en de leverancier van de sensoren en techniek;
– Uitbreiding van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en bedrijven met het eigenaarsrisico.

Kortom volop werk aan de assurantiewinkel met onze zelfrijdende heilige koe.

Reageer op dit artikel