blog

Wat is risicomanagement? (1)

Schade

Wat is risicomanagement? (1)

‘Wat is risicomanagement?’ is het eerste deel van een drieluik. In de volgende delen van ons drieluik over risicomanagement zullen we de processtappen nader belichten en leert u ‘Risicomanagement’ als denk- en toepassingskader kennen.

Is risicomanagement een modegril? Oude wijn in nieuwe zakken of een volwassen onderdeel van de moderne bedrijfskunde?

Boudewijn de Groot beschreef in zijn single ‘Een wonderkind van 50’ de levensloop van een wonderkind van 20. Vol idealen en op zijn 50e nog wel een getalenteerd mens maar niet in staat om zijn kansen te pakken. Je zou kunnen zeggen dat het wonderkind zijn persoonlijk risicomanagement niet op orde had. Als u de single niet kent, zoek dan maar eens op YouTube.

Even snel een boodschap doen. Je parkeert je auto en merkt dat je niet genoeg ‘muntjes’ hebt. Je maakt een afweging. Of een parkeerboete riskeren of ‘een muntje’ regelen. De kans dat er gecontroleerd wordt tegenover de snelle boodschap. De kosten van de parkeerboete tegenover de moeite die je moet doen om ‘muntjes’ te regelen. De afweging van goede en kwade kansen is de basis van risicomanagement.

Risicomanagement is van alle dag. Door omstandigheden vergeten we het nog wel eens toe te passen of we lappen de uitkomsten van risicoanalyses zelfs aan onze laars.

Al vanaf de jaren ’60 is bekend dat het dragen van een autogordel de verkeersveiligheid enorm verbetert. Ernstig letsel wordt met 25% verminderd en dodelijk letsel zelfs met 40%. De overheid heeft ons bestookt met reclame en voorlichting. Oom agent voerde controles uit en strooide met boetes. De resultaten bleven achter. Door een technische toepassing, het uiterst irritante piepje, steeg het gebruik van de autogordel naar 97%. De afweging gevangen in een gordel of het irritante piepje viel uit in het voordeel van de autogordel. Je kunt ook heel anders naar risico’s kijken en een ‘Gordelpiep-adapter’ aanschaffen. Druk de adapter in de gordelsluiting en de auto denkt dat de gordel gebruikt wordt. Het is maar hoe je ernaar kijkt…

Ook een pensioenadviseur doet aan risicomanagement. Tijdens zijn adviesgesprek over een tweede pijlerpensioen bespreekt hij met zijn klant welke risico’s de klant bereid is om te lopen (bijvoorbeeld een pensioenlast die jaarlijks stijgt). In vaktaal: wat is de risk appetite (risicobereidheid). Ook beoordeelt de pensioenadviseur welke risico’s de klant kan lopen. In vaktaal: wat is de risk tolerance (risicotolerantie)? De pensioenadviseur zal de jaarcijfers van de klant bestuderen en nagaan of de financiële positie van de klant het toelaat om een pensioentoezegging te doen.

Gevolmachtigde Agenten voeren het verzekeringsbedrijf uit namens de verzekeraar. De Gevolmachtigde Agent heeft de ‘pen en portemonnee’ van de verzekeraar (volmachtgever) gekregen.
Voor volmachtgevers is het belangrijk om te weten welke risico’s de gevolmachtigden in hun bedrijfsvoering lopen en welke maatregelen er door het volmachtbedrijf zijn getroffen. DNB verwacht van verzekeraars dat zij jaarlijks een Eigen Risicobeoordeling opstellen. De risico’s verbonden aan het uitbesteden van werkzaamheden (volmacht verlening) zijn hier een onderdeel van. Volmachtgevers stellen vragen (bijvoorbeeld in het Uitvoeringsverslag) die de kwaliteit van het risicomanagement van het volmachtbedrijf raken.

De bedrijfsvoering van een Gevolmachtigde Agent moet daarom ingericht zijn op het beheersen van risico’s. Alle Gevolmachtigde Agenten hebben in meer of mindere mate, beheersingsmaatregelen getroffen. Dan ben je bezig met risicomanagement maar bij veel volmachtbedrijven staat gestructureerd risicomanagement nog in de kinderschoenen.

Je kunt risicomanagement zien als een proces. In dit proces zijn de volgende processtappen te onderscheiden:

  • Risico doelstellingen bepalen;
  • Risico’s identificeren;
  • Risico’s inschatten;
  • Risico’s beoordelen;
  • Risico’s beheersen en Monitoren.

Weergegeven in een schema ziet ‘Risicomanagement’ er als volgt uit:

Risicomanagement model

Deel twee van het blog staat hier.

Reageer op dit artikel