blog

Het risicomodel van Risistent

Schade

Het risicomodel van Risistent

Er zijn meerdere mogelijkheden om risico’s te inventariseren en vervolgens te managen tot beheersbare risico’s. Graag maak ik je deelgenoot hoe ik dat bekijk. Het inventariseren en vervolgens managen van de risico’s van een onderneming is inzichtelijk gemaakt in bijgevoegd model.

Centraal staat het bedrijf met al zijn belangen. Niet alleen kan er iets misgaan met het bedrijfspand, de inventaris, het wagenpark of de voorraad. Vergeet vooral het personeel en de klanten niet. De risicomanager wordt hier gevraagd een concreet klantprofiel op te stellen. Wat zijn doelstellingen van het bedrijf, hoe is de financiële situatie en welke risicobereidheid kent de onderneming?

Het geruststellende voor de ondernemer is dat hij onbewust al aan risicomanagement doet. Vanuit wet- en regelgeving gedreven wordt in meer of mindere mate aan preventie gedaan. Leveringsvoorwaarden worden vaak door een verzekeraar als eis gesteld. De RI&E wordt vereist vanuit de Arbowetgeving. Ook bij het verkrijgen van vergunningen worden preventie-eisen gesteld.
Vaak blijkt bij het doorvragen dat deze bedrijfsdocumenten of preventiemaatregelen er niet of gedeeltelijk zijn.

Door vervolgens aan de slag te gaan met de onderwerpen die genoemd worden in de blauwe items is men bezig met het managen van de risico’s. Als risicomanager zorg je daarmee dat de risico’s benoemd in de buitenste ring het bedrijf niet overkomen of in ieder geval zo optimaal mogelijk beheersbaar worden. Veelal levert dit ook besparingen op. Ziekteverzuim of debiteurenkosten gaan omlaag. Verzekeringspremies blijken scherper te kunnen.

Kortom het inventariseren en het beheersbaar maken van deze risico’s begint bij het opvragen van bedrijfsdocumenten zoals de RI&E rapportage, het Plan van Aanpak, de leveringsvoorwaarden, beveiligingscertificaten, onderhoudscontracten, vergunningen, enzovoort. Met de aan- of afwezigheid en de inhoud van deze documenten wordt een actieplan opgemaakt. Het managen bestaat vervolgens uit het afwerken van dit actieplan. Dit actieplan bestaat grotendeels uit het op orde brengen van deze bedrijfsdocumenten.

Het is naar mijn mening belangrijk om te beseffen dat het managen van risico’s alles te maken heeft met de bedrijfsvoering van de onderneming. Dit is een gebied waar assurantie en accountancy consultancy met behulp van risicomanagement nog meer toegevoegde waarde kunnen leveren. Het levert namelijk bedrijfscontinuïteit en besparingen voor de klant op. Verder vind ik dat het managen van de risico’s een proactieve houding vraagt van de risicomanager naar de ondernemer. Hij is bezig met zijn bedrijf en mag verwachten van zijn risicomanager dat hij hem blijft attenderen op de voortgang van het actieplan. Doet de risicomanager dit niet dan belandt het actieplan in de spreekwoordelijke la!

Reageer op dit artikel