blog

Wie houdt Asscher voor de gek?

Schade

Wie houdt Asscher voor de gek?

Uiterlijk 15 maart 2017 zijn er weer verkiezingen. De politiek is alweer massaal zieltjes aan het winnen. De één doet dat door Rutte uit te roepen tot de Godfather. De ander heeft slimmere tactieken.

De doelgroep van Asscher
Nederland kent circa 800.000 ZZP-ers (Bron: ZZP Nederland), waarvan naar schatting slechts 28% een AOV hebben afgesloten. Er lopen dus 576.000 onverzekerde ZZP-ers rond in Nederland.

Daarnaast zijn er in Nederland 314.000 kleine bedrijven (84% van de bedrijven) met minder dan 10 werknemers. Samen met de ZZP-ers een aantrekkelijke doelgroep voor de politiek. En ze hebben een gezamenlijk probleem volgens de politiek: de kosten en aanpak van arbeidsongeschiktheid.

Slim plan?
Asscher beloofde begin 2015 vóór 1 juli met een “slim plan” rondom de loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers te komen. Want werkgevers vinden de financiële verplichtingen bij ziekte een te hoog risico. Uiteindelijk lukte het de minister niet voor 1 juli dat slimme plan te bedenken, maar kwam in het najaar met een voorstel om voor de kleine (dus niet voor middelgrote en grote) bedrijven de loondoorbetalingsplicht terug te brengen naar 1 jaar. In het voorjaar van 2016 zouden we de wetgeving kunnen verwachten.

Voorstel CDA
Het CDA kwam nog met een alternatief voorstel: Een algemene basisverzekering voor loondoorbetaling, waar ook de ZZP-er onderdeel van uit zou moeten maken. Ondernemersorganisaties staan al “halleluja” van de daken te schreeuwen. Slim van Buma, maar is het plan uitvoerbaar? Wie gaat het betalen? Zijn de uitvoerders hier op ingericht? En belangrijker: wie gaat de verantwoordelijkheid van het re-integratie aspect op zich nemen?

Asscher ziet zijn kans
Het merendeel van de ondernemers heeft helemaal geen behoefte om het huidige financiële systeem drastisch te veranderen. Sterker nog: de gemiddelde ondernemer is bereid om 145% (bron: CPB) van het loon door te betalen in 2 jaar. De uitdaging zit veel meer in het re-integratie aspect. Een 2e spoor traject is voor een kleine werkgever lastig, doe daar iets aan.

Maar gelukkig hebben we altijd nog de raadgever in lastige tijden: de SER. Op 18 december heeft Asscher een brief gestuurd naar de SER om bovengenoemde ‘slimme’ plannen te onderzoeken en voor de zomer van 2016 met het resultaat te komen. Van uitstel komt afstel? Want beide plannen zullen waarschijnlijk door de SER een negatief advies krijgen.

Conclusie
Asscher maakt mooie sier door zich ogenschijnlijk in te zetten voor de kleine ondernemer en de ZZP-er. CDA probeert slim mee te profiteren. Zal er in de praktijk nieuwe wetgeving komen voor de verkiezingen in 2017? Ik denk het niet. Maar PvdA en CDA hebben wel ondernemend Nederland aan zich gebonden. En het volgende kabinet mag dan een beslissing gaan nemen.

Als je het mij vraagt: Asscher wil helemaal niks veranderen.

Reageer op dit artikel