blog

Vaarwel tussenpersoon, welkom klantadviseur!

Schade

Vaarwel tussenpersoon, welkom klantadviseur!

De term tussenpersoon is eigenlijk een raar en achterhaald begrip. Wikipedia zegt hierover: “Een tussenpersoon, verzekeringsagent, makelaar in assurantiën, intermediair of financieel adviseur is een bedrijf dat zich richt op het aanbieden van financiële diensten, zoals verzekeringen en hypotheken”. En daar zit nu precies het probleem. De tussenpersoon richt zich niet op de klant, maar op de verkoop van diensten en producten.

Dus weg met de tussenpersoon en lang leve de klantadviseur, die als ondernemer denkt en handelt en nieuwe mogelijkheden zoekt en niet blijft vastzitten in klassieke structuren en oplossingen. Alleen dan zal dit mooie vak overleven en een aantrekkelijke toekomst kunnen bieden aan jonge mensen. En voor klanten van blijvende toegevoegde waarde zijn.

Van bricks naar clicks
De klant heeft allang de weg gevonden naar het internet, ook voor het verkrijgen van een risicoadvies en het afsluiten van een verzekering. Waarom zitten tussenpersonen dan nog steeds in stenen kantoren en produceren zij nog volop papier? Zelfs de Belastingdienst schaft de blauwe envelop af. Alleen maar praten over big data en digitalisering, daar kom je niet verder mee! Het aantal tussenpersonen is niet voor niets gedaald van 10.000 in 2010 naar 5250 in 2015.

De tussenpersoon zelf is meestal helemaal niet oud, maar denkt veelal wel ouderwets. Hij stamt nog uit een tijd dat hij zich door verzekeraars voor zijn diensten liet en nog vaak laat betalen. Dit terwijl de klant toch de ware opdrachtgever en broodheer is. Het is dus de hoogste tijd voor een daadwerkelijke verandering! Verzekeringsopleidingen zoals Wft, RMiA en PE zouden meer aandacht kunnen en moeten geven aan het perspectief en de behoeften van de klant en vooral inspelen op innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bij personeelswerving zou in functieprofielen ondernemerschap en innovatie DNA bovenaan het lijstje moeten staan, in plaats van het beschikken over assurantiediploma’s. Koppel beloningssystemen en bonussen voor medewerkers niet alleen aan produktie en groei, maar ook aan klanttevredenheid en nieuwe ideeën. Op deze manier kan een start worden gemaakt met de transformatie naar de duurzame klantadviseur.

Nieuwe risico’s en kansen
De ondernemer van vandaag maakt zicht niet echt druk over traditionele risico’s zoals brand, transport en aansprakelijkheid. Want die risico’s zijn geanalyseerd, beheersbaar gemaakt en verzekerd. Uit wereldwijd onderzoek van Aon in 2015 blijkt dat de klanten top 3 risico’s bestaat uit reputatieschade, stagneren economie en wijzigingen in wet & regelgeving.

Investeren in kennis over deze en andere actuele risico’s en betere samenwerking met stakeholders in de verzekeringsmarkt zou tot mooie nieuwe oplossingen kunnen leiden. Daarmee help je niet alleen de klant, maar dit zorgt bovendien voor een positief imago en stimulatie van de creativiteit en groei.

Daarnaast zijn er ook technologische ontwikkelingen die uitnodigen tot actie en nieuwe kansen bieden. Voorbeelden zijn 3D-printing, Internet of Things en robotisering. Kortom volop uitdagingen waarmee ook de klantadviseur zich kan onderscheiden en zijn bestaan blijvend kan rechtvaardigen en financieren.

Ik wens iedereen en in het bijzonder alle tussenpersonen fijne feestdagen en een mooie succesvolle toekomst als klantadviseur.

Reageer op dit artikel