blog

Advisering WGA eigenrisicodragerschap tot 31 december belangrijker dan ooit!

Schade

Advisering WGA eigenrisicodragerschap tot 31 december belangrijker dan ooit!

Dit jaar zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd als het gaat om het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA). Werkgevers krijgen nu al wisselende signalen uit de branche, over waarom ze wel of niet zouden moeten overstappen. De genomen stappen zet ik op een rij met de gevolgen voor werkgevers.

Wet BeZaVa
Door de komst van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters per 1 januari 2013 worden werkgevers ook verantwoordelijk gemaakt voor de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en in aanmerking komen voor een WGA-uitkering, genaamd WGA-Flex. Voor deze groep WGA-Flex konden werkgevers geen eigenrisicodrager worden, in eerste instantie was dit pas mogelijk per 1 januari 2016.

Verzekeraars gaven aan niet tijdig hiervoor klaar te zijn en in zijn brief van 20 maart heeft minister Asscher uitstel aangekondigd om de samenvoeging van de WGA-vast en -Flex uit te stellen naar 1 januari 2017. Dit heeft voor werkgevers het nadeel dat zij voor het WGA-Flex risico verplicht publiek verzekerd dienen te blijven.

Een ander probleem was dat als werkgevers eigenrisicodrager waren voor de WGA en terug keerde naar het UWV, zij de financiële schade konden achterlaten bij de verzekeraar (uitlooprisico). Bij het UWV kregen zij een minimumpremie voor maar liefst vier jaar in rekening gebracht. Daardoor konden vooral grotere organisaties veel financieel voordeel behalen door terug te keren naar het UWV. Verzekeraars vragen hogere premies dan in de beginjaren van het eigenrisicodragerschap WGA, zij hebben een geschatte schade geleden van 1,6 miljard euro. Daardoor zijn de premies veel reëler geworden ten aanzien van de toekomstige schadelast en is het niet fair als bedrijven de schade kunnen achterlaten en tegen een minimumpremie terug kunnen keren naar het UWV.

Balans hybride stelsel
De minister heeft aangegeven het hybride stelsel weer in balans te willen brengen en heeft daarom het volgende aangekondigd: bedrijven die eigenrisicodrager willen worden voor de WGA, krijgen vanaf 2017 niet meer te maken met een inlooprisico. Het risico blijft achter bij het UVW. Hierdoor zijn bedrijven geen koopsom meer verschuldigd als het gaat om een inlooprisico af te financieren bij een verzekeraar. Het achterlaten van de staartlasten bij het UWV, geldt voor zowel het WGA-vast als het WGA-Flex risico. Het wordt werkgevers erg aantrekkelijk gemaakt om over te stappen naar een private oplossing.

Daarnaast heeft de minister ook deze maatregel genomen: als bedrijven terugkeren naar het UWV, krijgen zij vanaf 2017 geen minimumpremie meer bij het UWV, maar wordt er gekeken naar de eigen schadelast in het verleden. Het wordt belangrijker om te kijken wat de premie bij het UWV zal worden als de werkgever een terugkeer overweegt.

Minimumpremie 2016
In 2016 geldt nog wel een minimumpremie als een werkgever terugkeert naar het UWV. Als een werkgever zelf aangeeft bij de belastingdienst dat hij wil terugkeren, gaat deze terug naar het UWV voor minimaal drie jaar. Maar als de WGA-verzekering niet verlengd wordt en de verzekeraar trekt de garantieverklaring in kon de werkgever ook voor één jaar terug naar het UVW. Minister Asscher vindt dit ook een ongewenst effect en komt met een maatregel. De maatregel houdt in dat werkgevers minimaal drie jaar terugkeren naar het UWV.

In 2016 geldt er dus bij terugkeer naar het UWV een minimumpremie en daarna minimaal twee jaar premie op basis van de historische schadelast. Gemiddeld genomen zal moeten worden bekeken welke route het meest aantrekkelijk is. Eigenrisicodrager WGA met grip op de re-integratie of terug naar het UWV en de re-integratie overlaten aan het UWV.

Reageer op dit artikel