blog

De keuze voor eigenrisicodragen: een zegen voor de werknemer?

Schade

De keuze voor eigenrisicodragen: een zegen voor de werknemer?

Het advies om al of niet eigenrisicodrager voor ZW of WGA te worden, kenmerkt zich door financiële analyses. Wat kost eigenrisicodragen versus de kosten van het UWV. Er zijn prachtige simulatiemodellen en tools om een indicatie te geven van de premieontwikkeling in de toekomst zodat een keuze niet alleen op het hier en nu gestoeld is. Zeker gezien de premiestructuur van het UWV, een omslagstelsel, is dat voor een adequaat advies en keuze een absolute must.

Eén aspect lijkt nauwelijks meegewogen te worden bij het advies over eigenrisicodragen, namelijk de begeleiding en aandacht voor de medewerker. En dat verbaast mij al enige jaren. Bij de start van de WIA in 2006 kon ik mij dat nog voorstellen. Verzekeraars beleden de proactieve werknemersbegeleiding vooral met de mond en in praktijk was het verschil met het UWV nou niet zo groot. Maar nu?

Proactief
Het verschil is enorm! Bijna elke zichzelf respecterende inkomensverzekeraar begeleidt arbeidsongeschikte medewerkers uiterst proactief, meestal lang voordat de mogelijke WIA-uitkering ingaat. Enige jaren geleden richtten verzekeraars zich vooral op het vermijden van WGA-lasten door bezwaarprocedures te initiëren om de volledig arbeidsongeschikte werknemer in de IVA te krijgen. Ik zie nu dat dit verschuift, verzekeraars komen veel eerder in actie en doen alles om werknemers weer aan de slag te krijgen. En geven zo invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat je van verzekeraars mag verwachten!

Bij het UWV niets van dit alles. Dat kan je overigens het UWV niet kwalijk nemen; de persoonlijke begeleiding van de werknemer is grotendeels wegbezuinigd. Maar daardoor is het verschil in begeleiding met de private verzekeraar in rap tempo wel heel erg groot geworden.

Adviseur
En de adviseur? Die richt zich toch nog vooral op de financiële kant van de zaak. Zo hebben behoorlijk wat adviseurs het kleinbedrijf ( tot € 303.000,- loon) geadviseerd om voor eigenrisicodragen WGA terug te keren naar het UWV. Dit vanwege de sectorpremies van het UWV die niet beïnvloed worden door de eigen WGA-instroom. Hierbij is het verschil in begeleiding bijna nooit aan de orde gesteld. Dit terwijl juist het mkb vaak heel persoonlijk betrokken is bij het wel en wee van de medewerker en de ondernemer wil niet dat de arbeidsongeschikte werknemer zonder enige begeleiding thuis komt te zitten.

Menselijke kant
Kortom: er is niets mis met adviseren van eigenrisicodragen ZW en WGA op basis van goed financiële analyses maar ook de menselijke kant, de keuze voor actieve begeleiding, hoort hierbij altijd meegewogen te worden. En voor de werknemer die mede dankzij de verzekeraar weer aan de slag komt is de keuze van zijn (ex-)werkgever voor eigenrisicodragen inderdaad een zegen. Immers, het al of niet werken is een belangrijke factor in het levensgeluk van de mens!

Reageer op dit artikel