blog

Volgende patiënt: de zorgverzekering

Schade

Volgende patiënt: de zorgverzekering

Afgelopen week kondigde minister Schippers aan dat zij zorgverzekeraars gaat stimuleren om meer te doen voor chronisch zieken. De maatregelen zien onder meer op acceptatie en risicoverevening en zijn onderdeel van het pakket ‘Kwaliteit Loont’. Ligt hier een rol voor het intermediair?

De anamnese.
Intermediaire belangenbehartiging concentreert zich nu uitsluitend op onderwerpen die het intermediair rechtstreeks raken. Denk aan thema’s als vakbekwaamheid, zorgplicht en toezichtkosten. U wordt hierdoor geraakt op een manier die u niet bevalt, dus u wilt dat er actie wordt ondernomen. Die actie richt zich tegen het Ministerie van Financiën.
Maar er worden ook veel zaken besproken die voor het intermediair belangrijk zijn op heel andere beleidsterreinen, buiten het beleidsterrein van Financiën. Helaas geldt ook daar dat intermediairs voor de overheid geen gesprekspartner zijn. Logisch gevolg daarvan is dat er beslissingen over u en uw klanten worden genomen waar u geen invloed op heeft.

De diagnose.
Het politieke debat over het zorgstelsel is hier een prachtig voorbeeld van. Tijdens de Kamerbehandeling van de zorgbegroting voor 2015 hebben enkele politieke partijen, waaronder het CDA, actief gepleit voor een provisieverbod op zorg. Dat zou een effectieve manier zijn om de zorgkosten te verlagen, zo was (kennelijk) de gedachtegang van enkele politieke partijen.
Er zitten twee belangrijke nadelen aan dat plan. Ten eerste heeft dit acuut grote financiële gevolgen voor uw eigen bedrijfsvoering. Ten tweede heeft dit plan als voorzienbare consequentie dat het intermediair niet langer in staat is om klanten te adviseren over hun zorgverzekering, waardoor de controle- en beschermfunctie die het intermediair daar vervult, wegvalt. Slecht voor het intermediair en slecht voor de klant/patiënt.

Begin dit jaar kondigde minister Schippers via de media aan dat er deze kabinetsperiode geen provisieverbod op zorg komt. Maar de geest is uit de fles en het einde van deze kabinetsperiode is in zicht. Mocht u tegen de invoering van een provisieverbod op zorg zijn, dan is het verstandig om (als de bliksem!) achter de schermen een professionele lobby op te tuigen om ervoor te zorgen dat die geest – nog voor de volgende verkiezingen – diep terug in de fles wordt gestopt. Hoe pakt u dat aan? Daarvoor komen we terug bij de nieuwste plannen van Minister Schippers.

Het recept.
Minister Schippers is op dit moment actief bezig om financiële- en verzekeringstechnische maatregelen te treffen op het gebied van zorgverzekeringen. Daar horen niet alleen zorgverzekeraars, maar ook intermediairs aan tafel te zitten. Het intermediair is immers de deskundige partij, die binnen de intermediaire distributieketen het belang van de klant/patiënt vertegenwoordigt. Dus ook als het over zorgkosten en de verzekeringstechnische consequenties daarvan gaat.
Bouw dus een goede werkrelatie op met het Ministerie van VWS en zorg dat u aan tafel zit op het moment dat dit soort zaken worden besproken. Gewapend met constructieve suggesties die gericht zijn op het verbeteren van de positie van de klant. Onderbouw die suggesties met expertise van gerenommeerde deskundigen. Hierdoor draagt u actief bij aan een beter zorgstelsel voor uw klanten en laat u in Den Haag zien dat u – daadwerkelijk – de partij bent die voor de klant opkomt. Dat laatste kunt u dan wellicht als joker inzetten op het moment dat u zelf een keer iets van de overheid nodig heeft om die taak nog beter te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld het behoud van de provisie op zorg. Of een beter vakbekwaamheidsgebouw.

Zo werkt lobby, maar dat is toekomstmuziek. Laten we eens beginnen met het opbouwen van een goede werkrelatie met alle stakeholders die direct of indirect over u en uw klanten beslissen.

Reageer op dit artikel