blog

Hoe te besparen met eigenrisicodragen?

Schade

Hoe te besparen met eigenrisicodragen?

Hoe kunt u uw MKB klant een paar duizend Euro laten besparen met eigenrisicodragen? Een praktijkvoorbeeld: steeds meer mkb’ers (zeg: vanaf 15 werknemers) kiezen ervoor om eigenrisicodrager voor de ZW te worden. Maar dan zonder verzekering. Wat betekent dit concreet?

Voorbeeld van een werkgever:

 • Loonsom: €900.000;
 • 25 werknemers, de meesten hebben een vast contract;
 • Er zijn wel werknemers met een tijdelijk contract, maar de bedoeling is hier een langdurige arbeidsrelatie mee op te bouwen.

De werkgever overweegt eigenrisicodrager voor de ZW te worden. Een polis is geen vereiste. Maar men heeft wel een partij nodig die de uitvoering van de ZW op zich kan nemen. De werkgever kiest ervoor om het volgende te verzekeren:

 • Verzuimverzekering;
 • WGA ERD verzekering.

Daarnaast kiest men een dienstverlener die, naast onder andere WvP-begeleiding, tevens de uitvoering van de ZW in het begeleidingspakket heeft zitten. Bijvoorbeeld het vaststellen van het recht, de hoogte en de duur van de uitkering en het verzorgen van de uitkering.

De financiële voordelen

 • Het vervallen van de ZW-premiedifferentiatie: de UWV premie was € 5.040 (0,56% van SV-loon);
 • Indien geen ZW-claims volgen: geen uitvoeringskosten en geen ZW-uitkeringen.

De risico’s

 • Als er een werknemer recht gaat krijgen op ZW (hij gaat ziek uitdienst), dan zal de claimbeoordeling moeten plaatsvinden. Dit vindt plaats na afloop van een periode van ‘loon bij ziekte’, dus de verzuimbegeleiding is dan al in gang gezet;
 • Als er recht is op ZW, zal ook een ZW-uitkering moeten worden verstrekt. Gezien de resultaten van de eerstejaars ZW-beoordelingen (veel ZW’ers worden < 35%, dus einde ZW)is de kans op een lange ZW-uitkering gering.

De werkgever is door de adviseur op de hoogte gesteld van deze risico’s en heeft een eigen idee en een inschatting gemaakt, mede in het licht van de financiële weerbaarheid van de onderneming.

De inhoudelijke voordelen

 • Alle werknemers krijgen dezelfde verzuimbegeleiding, ook al gaat iemand ziek uit dienst;
 • Er is grip op WGA-schadelast, omdat de periode van de wachttijd van de WIA volledig onder controle is.

Alles overwegend heeft deze werkgever besloten het risico van ZW zelf te dragen, zonder een verzekering. Maar wel met hulp op het moment dat het nodig is. Inmiddels is deze relatie al anderhalf jaar eigen risicodrager ZW. Er heeft zich nog geen enkele ZW-claim voorgedaan. De besparing is tot nu toe € 7.560. Een rechtstreekse verhoging van de winst! En een pluim voor de adviseur die het heeft aangedurfd om dit onder de aandacht te brengen.

Reageer op dit artikel