blog

De zzp’er en arbeidsongeschiktheid

Schade

De zzp’er en arbeidsongeschiktheid

Afgelopen week verscheen een onderzoek, uitgevoerd door Totta, over hoe zelfstandigen over arbeidsongeschiktheid denken. Een uitermate boeiend rapport waarmee ook adviseurs en verzekeraars aan de slag kunnen.

Het onderzoek
Het rapport is te downloaden en ik raad een ieder aan dit te doen en het te lezen. Zonder verder te veel op de inhoud in te gaan, vermeld ik de hoofdconclusies die in het rapport vermeld worden:

  • Zp’ers (zelfstandige personen) zijn zich bewust van de risico’s van arbeidsongeschiktheid;
  • Prijs en mismatch op wensen van zp’ers zijn de belangrijkste redenen dat zp’ers zich niet verzekeren;
  • Meeste zp’ers zijn tegen een verplichte verzekering;
  • Door verschillende behoeften lijkt een uniforme regeling niet haalbaar.

De adviseur
Het onderzoek toont nadrukkelijk aan dat de AOV een adviesproduct pur sang is en blijft. En dat is goed nieuws voor de adviseur. Want de zp’er wil geen standaardproduct maar een maatwerkoplossing, passend bij zijn persoonlijke situatie en risicoperceptie en -aanvaarding. Maar dit stelt wel een aantal specifieke eisen aan het advies:

  • Het advies moet betaalbaar zijn. Veel zp’ers hebben, zeker bij de start, beperkte inkomens en zullen de modale adviesfee voor een AOV, tussen de € 700 en
    € 1.000 niet gaan betalen. Dit vraagt een andere en creatieve adviseringsmethode met wellicht veel meer gebruik van moderne technieken, online, webcams, etc.;
  • De adviseur moet het ook aandurven om niet een volledige AOV (wachttijd 14 dagen, eindleeftijd 67, beroepsarbeidsongeschiktheid) te adviseren maar het advies echt af te stemmen op de individuele situatie, behoefte en budget van de ondernemer.

De verzekeraar
De specifieke wensen van de zp’er stelt ook eisen aan de producten die verzekeraars bieden:

  • De producten moeten flexibel zijn en naadloos kunnen aansluiten op de specifieke behoeften van de zp’er;
  • De producten moeten betaalbaar zijn, veelal is de budgettaire ruimte van de zp’er zeer beperkt.

Niet verzekerd
In Nederland zijn 600.000 zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Echt verschrikkelijk veel! Met elkaar kunnen wij daar wat aan doen. Overigens: Aegon heeft de afgelopen twee maanden een kwalitatief onderzoek onder zzp’ers gedaan, voor intern gebruik, dat grotendeels de conclusies van Totta onderschrijft, maar waarbij twee aanvullende/verdiepende constateringen uitkomen die voor de adviseur van groot belang kunnen zijn. Voor de geïnteresseerde adviseur: in een webinar op 30 juni aanstaande vertelt Aegon meer over dit onderzoek.

Conclusie
Laten wij er met elkaar onze schouders onder zetten, er voor zorgen dat de groep van 600.000 onverzekerden snel kleiner wordt en dat de resterende groep daar in ieder geval een bewuste keuze voor gemaakt heeft.

Reageer op dit artikel