blog

Zouden mkb’ers eigenrisicodrager moeten worden?

Schade

Zouden mkb’ers eigenrisicodrager moeten worden?

Veel adviseurs vinden het lastig om kleine en middelgrote ondernemingen te overtuigen waarom ze qua ziekte en arbeidsongeschiktheid beter af zijn in de private markt dan bij UWV. En begrijpelijk, want de premie bij UWV is veelal lager of stabieler dan bij verzekeraars. En met het UWV als uitvoerder hebben deze werkgevers veelal nog nooit te maken gehad. Bovendien worden arbeidsongeschiktheidslasten niet gedifferentieerd doorberekend aan bedrijven met een loonsom tot € 314.000.

Toch zijn er genoeg argumenten aan te dragen waarom ook mkb’ers privaat beter af zijn dan in het publieke bestel.

 1. De mkb’er heeft altijd één belangrijk product nodig, dat het UWV nooit kan bieden: Een verzuimverzekering. Dat geeft u als adviseur en de verzekeraars een voorsprong in de advisering rond de keten van verzuim.
 2. Dit belangrijke product (verzuimverzekering) is de grootste kostenpost. De premie schommelt rond 2% tot wel 6% van de loonsom. De extra kosten van bijvoorbeeld 0,3% (verschil UWV en verzekeraar, rond ZW en WGA) vallen in het niet op dit geheel.
 3. Door premiedenken (het scheelt vaak een paar tientjes) wordt geen recht gedaan aan het op een effectieve manier inrichten van de hele verzuimketen. Er is sprake van een versnippering van het verzuimtraject, waarmee de financiële belangen niet goed ingezet kunnen worden. Na twee jaar ziekte wordt het toch UWV-verantwoordelijkheid, dus waarom de werknemer helpen met re-integratie? Hiermee wordt het verzuim- en re-integratiebeleid gefrustreerd, met als gevolg een gedupeerde werknemer die te maken krijgt met nieuwe contactpersonen en zijn verhaal opnieuw mag gaan doen.
 4. De versnippering leidt tot onduidelijkheid bij de klant: hij weet niet voor welke werknemer hij waar verzekerd is en wie hem wanneer begeleidt. En zal dit ook niet gaan begrijpen. Verzekerd zijn én begeleid worden bij één partij voor alle werknemers, dat snapt de werkgever.
 5. De werkgever wil ontzorgd worden in de hele keten. Op welke wijze wordt dit geboden door UWV? De algemene indruk van de service en bereidwilligheid van UWV is niet erg positief.
 6. Uit onderzoek blijkt dat de Arbo-taak van UWV slecht wordt uitgevoerd, slechter dan in de private markt.
 7. Het UWV is een uitvoerder van werknemersverzekeringen. Welk voordeel hebben zij te bieden aan de werkgever?
 8. De uitbreiding op de verzuimverzekering naar ZW-ERD en WGA-ERD is een eenmalige activiteit: het verzoek tot ERD indienen.
 9. Er zijn geen staartlasten (risico van inloop); dit heeft de wet voor mkb’ers tot € 314.000 uitgesloten.
 10. De dekking van private 12-jaarsproducten zullen geen open eindjes hebben: re-integratiekosten binnen ZW en WGA vallen onder de dekking. Dat moet een vereiste van het productaanbod zijn.
 11. Koppeling van de begeleiding in de eerste 2 jaar en daarna leidt tot veel lagere WGA-lasten.
 12. En als laatste: de werkgever kan nog besparen. Namelijk door uit te treden voor het ZW-risico en dit niet te verzekeren. Uiteraard moet er wel een ZW-uitvoerder zijn en geldt dit advies niet voor iedere werkgever. Mocht er iemand ziek uit dienst gaan, moet de werkgever zelf de uitkering betalen. In de praktijk merken wij dat steeds meer bedrijven vanaf 15 werknemers kiezen voor deze oplossing.

Het is nu nog wachten op de aanbieders. Welke verzekeraars komen binnenkort met een goed aanbod? Er zijn al enkele aanbieders te vinden, maar je moet goed zoeken. Bovendien zijn aanbieders selectief in het kiezen van adviseurs die in staat zijn hier goed over te adviseren. Toch staat de klant open voor een goed verhaal en een logisch product. Ze zijn bereid te luisteren naar uw overtuigingskracht. En de wetgever wil graag initiatief rond marktwerking. Dus de kansen zijn er.

Laten we niet vergeten dat dit vanuit de overheid allemaal bedoeld is om een solide re-integratie te bereiken. Dat is goed voor de arbeidsparticipatie en dus voor alle partijen. Het belangrijkste onderdeel van een 12-jaarsdekking zal dus ‘re-integratiedienstverlening’ moeten zijn.

Ik ben benieuwd naar uw reacties.

Reageer op dit artikel