blog

Adviseur Inkomen: in de wachtstand of voorop lopen?

Schade

Adviseur Inkomen: in de wachtstand of voorop lopen?

Volgens mij is er geen vak binnen onze branche waar de (wettelijke) regelingen zó vaak veranderen als binnen het vak van inkomensverzekeringen.

De concrete vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van het (mogelijk) uitstellen van de samenvoeging van WGA- vast en WGA-flex?
 • Wanneer komt er een terugkeerpremie WGA?
 • Wat houdt de quotumregeling binnen de Banenafspraak in voor mijn klanten?
 • Welke gevolgen heeft de Wet Werk en zekerheid, bijvoorbeeld met de transitievergoeding?

En in de aftastfase (beleidsnotities SER en CPB):

 • Zou de loondoorbetalingsverplichting worden gemaximeerd op 140%?
 • Of zou deze verkort worden naar een jaar?
 • Krijgen kleine bedrijven een verplichte verzekering in het tweede ziektejaar?
 • Zouden de WGA uitkeringen worden verlaagd naar 60%?
 • Komt er een eerstejaarskeuring voor vast personeel?
 • Wanneer komt de volledige privatisering van de WW?
 • Zou de premiedifferentiatie wellicht worden afgeschaft?

Luchtballonnen boven de markt
Veel van deze ontwikkelingen hangen als luchtballonnetjes boven de markt. Sommigen zullen stijgen naar wetgeving of algemene maatregelen van bestuur. Anderen zullen knappen en in rook opgaan. Binnen EBEX merken we dat er twee groepen adviseurs ontstaan:

 1. De adviseur die in de wachtstand gaat zitten en denkt: ik zie het over een jaar wel;
 2. De andere adviseur die constant op de hoogte wilt blijven en zich laat bijstaan door professionele opleiders en aanbieders.

De vraag is: welke adviseur gaat het winnen? Wij zien nu al dat de bij ons aangesloten adviseurs die onder nummer 2 worden genoemd commercieel succesvoller zijn. Ze willen het spreekwoordelijke naadje van de kous weten, stellen ons vragen, zijn in gesprek met hun klanten over de ontwikkelingen, vragen offertes op (ook voor ZW ERD dekkingen/oplossingen) en komen naar opleidings- en netwerkbijeenkomsten. En ja; zij verdienen ondanks deze (extra?) inspanningen toch een goede boterham.

Het afwachtende deel (over het algemeen de adviseurs die niet met ons samenwerkt) laat informatie aan zich voorbij gaan en vergroot hiermee zijn afstand tot ‘waar het werkelijk omgaat’: risicoanalyse voor zijn klant. Volgens mij hoeft het niet moeilijk te zijn de komende tijd: zoek samenwerking met een organisatie waar je voldoende kennis vandaan kunt krijgen en goede producten kunt afnemen die op elkaar en de wetgeving aansluit. Eventueel op maat gemaakt voor een doelgroep.

De truc
Met alleen afwachtend kijken naar luchtballonnen ga je de slag om de klant verliezen de komende 2 jaar. Inkomen is en wordt een complexer vak. En de bijbehorende (verzekerings-)oplossingen ook. Alleen het eindresultaat zien is onvoldoende, want er is vaak lang over nagedacht. Deze ins en outs zijn in het adviestraject van wezenlijk belang voor het verkrijgen van vertrouwen van de klant. En zoals bij alles geldt: als je weet hoe de truc werkt, hou je de rest voor de gek. En jij bent de winnaar.

Reageer op dit artikel