blog

‘Schademarkt: aandachtspunten maar geen zorgen’

Schade

‘Schademarkt: aandachtspunten maar geen zorgen’

Dat schreef de Commissie Verzekeraars op 5 maart in haar rapport voor de minister van Financiën. De commissie koos ervoor om zich in haar onderzoek te concentreren op de levenmarkt. Een krimpende markt van € 18,3 mld premieomzet met veel bedreigingen en een aantal kansen. De schademarkt (ruim € 12 mld premieomzet) kreeg in het rapport weinig aandacht. Dat is zonde. Had de op 3 april 2014 ingestelde commissie geen tijd om dat serieus op te pakken? In het 80 bladzijden tellende rapport worden de conclusies over de schademarkt in een halve bladzijde weggestopt.

Ook de toon roept vragen op. In het rapport staan veel geruststellende opmerkingen over de schademarkt. “De schadesector is […] de crisis toch redelijk doorgekomen.” Over de business-to-businessmarkt: “[…] daar wordt geen melding gemaakt van problemen”. “Veel schadeverzekeringen […] kennen een lage prijselasticiteit” en zullen ook in mindere tijden verkocht worden. En dan de hoofdconclusie zoals in de titel hierboven staat: “Aandachtspunten maar geen zorgen”. Klinkt als: “All quiet on the western front” (en die film liep niet zo goed af).

Vooruitkijken
Als we 5 tot 10 jaar terugkijken, dan zijn geruststellende woorden nog begrijpelijk. Vooruitkijkend echter niet. De komende 5 tot 10 jaar zullen beslissend zijn voor schadeverzekeraars in Nederland. Als we achterom blijven kijken, dan ligt de zelfgenoegzaamheid op de loer. We zitten in ons bootje op een rivier die steeds sneller gaat stromen. Achteromkijkend constateren we dat we ons goed drijvende houden. Maar we zien de waterval voor ons niet…
Ook in de schademarkt zijn de bedreigingen groot. De commissie legt zelf al een fundamentje onder die conclusie: “Voor traditionele spelers is het lastiger om op al deze nieuwe veranderingen in te spelen […] met name omdat zij leunen op organisaties met veel personeel en vaste kosten.”

Zorgelijk
Internet-only toetreders, mits van een voldoende schaal, kunnen in één klap de marktverhoudingen veranderen. Juist in de schadeverzekeringsmarkt, waar operational excellence geen strategie meer is maar een randvoorwaarde. Waar de klant bepaalt hoe ze met de verzekeraar wil communiceren. Het is niet de vraag óf dat gaat gebeuren, maar wanneer.
Waar zit dan het antwoord van die traditionele spelers? In het creëren van klantvoorkeur? In productinnovaties? In strategische besturing met big data? In het nog meer LEAN maken van de organisatie? In ieder geval moet het verandertempo omhoog. Dat is noodzakelijk voor de combined ratio op de korte termijn en voor het bestaansrecht op de langere termijn. Dit kun je een aandachtspunt noemen. Je kunt het ook zorgelijk noemen.

Reageer op dit artikel