blog

De overheid verkoopt auto´s zonder BPM

Schade

De overheid verkoopt  auto´s zonder BPM

Ok, bovenstaande is een metafoor van wat nu komen gaat, maar ik heb in ieder geval uw aandacht. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft op 16 januari een position paper gepubliceerd over het level playing field tussen de private (verzekeraars) en publieke (UWV) WGA ERD markt. De vraagstelling: is er een gelijk speelveld, een gezonde balans en eerlijke concurrentie tussen deze twee marktpartijen?

Er worden nogal wat verschillen beschreven waar de twee partijen mee te maken hebben:

  • Verschil in financieringswijze;
  • Verschil in risico overdracht (werkgevers kunnen bijvoorbeeld altijd terug naar UWV voor de minimumpremie);
  • Verschil in kostenstructuur;
  • Verschil in uitlooprisico (de verzekeraar moet dit wel dragen, UWV niet);
  • Private partijen zijn te afhankelijk van UWV.

Met andere woorden: er is geen level playing field, voor verzekeraars is geen gezonde financiële basis en daarnaast zijn private verzekeraars te afhankelijk van de keuringen en informatievoorziening van UWV.

Metafoor
Het lijkt op een situatie (plat gezegd) waarin de overheid een auto gaat produceren, zonder financieringsbehoefte. Vervolgens brengt men de auto op de markt zonder BPM te rekenen, zonder APK-verplichtingen en zonder wegenbelasting. Daarnaast krijg je na een jaar een gegarandeerde prijs voor je auto terug, of hij puntgaaf of total loss is.

Aanpassingen noodzakelijk
Het AG concludeert, terecht, dat er aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze variëren van procesmatige wijzigingen tot aan een volledige stelselherziening. Ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Maar wat ik in de markt zie is veelal een overweging en advies op basis van prijs (zelfs gegeven door accountants). En dat terwijl een WGA-dekking bij UWV iets heel anders behelst dan een dekking bij een private verzekeraar. Feitelijk betaal je bij UWV een boete over de lasten die je als onderneming twee jaar geleden hebt ‘veroorzaakt’. Bij een verzekeraar betaal je een premie om toekomstige lasten af te dekken. Dit is dus geen goede vergelijking.

Een eerste stap zou een wijziging in premievaststelling van privaat naar publiek kunnen zijn, gebaseerd op eenzelfde risico. En dan niet tegen de minimumpremie. Inzichtelijkheid en duidelijkheid omtrent re-integratieactiviteiten en keuringen die bij UWV plaatsvinden zou een tweede stap zijn. Al heb ik meer fiducie in een onafhankelijk instituut waarbij private en publieke partijen hun diensten (tegen dezelfde voorwaarden en prijs) inkopen.

De samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex per 1-1-2016 wordt niet besproken in het stuk, maar bezorgt de meeste adviseurs en verzekeraars, samen met bovenstaande, meer kopzorgen dan duidelijkheid.

Het haasje
Het zou heel verrassend zijn als de overheid dit jaar nog ingrijpt. Toch zou dat een grote zegen voor de markt zijn. Iedereen zit angstig voor zich uit te kijken wat er dit jaar met de WGA-markt gaat gebeuren. Maar of de minister zich wat aantrekt van alle gefundeerde kritiek? En of er een oplossing komt om niet alleen het premievraagstuk, maar het onderliggende probleem, namelijk de re-integratie te bevorderen, op te lossen?

Twee zaken zijn zeker: Er is geen eerlijke concurrentie tussen publiek en privaat en WGA-flex is een aanvullend angstscenario voor verzekeraars en adviseurs. En de BPM vrije auto komt hard aanrijden, maar het haasje blijft angstig zitten.

Reageer op dit artikel