blog

Doorbreek de radiostilte!

Schade

Doorbreek de radiostilte!

De banken roeren zich weer volop, maar de verzekeraars blijven zwijgzaam. Bij de banken is een duidelijk hernieuwd zelfvertrouwen voelbaar en waarneembaar. Vanuit verantwoordelijkheid, vanuit klantbelang, vanuit hun rol in de maatschappij. Je ziet de bankbazen weer echt uit hun kantoren komen en doelbewust voor de verschillende camera’s verschijnen.

We zien Gerrit Zalm (ABN-Amro) uitvoerig bij Pauw, eerlijk over de noodzaak van een nieuwe ontslagronde en beperking van bonussen. We raken ontroerd door Ralph Hamers (ING) bij de NOS, die het Nederlandse volk opvallend bescheiden en oprecht bedankt voor de financiële hulp in lastige tijden. We volgen Wiebe Draijer (Rabobank) bij Nieuwsuur, die onder het oog van de camera vol de confrontatie aangaat met de kritische klant. Het zijn hoopvolle signalen. De tv-beelden geven aan dat de banken zich sterk genoeg voelen om weer kwetsbaar te zijn. Dat ze het debat weer bewust opzoeken. Maar wie via uitzendinggemist.nl op zoek gaat naar de kopstukken uit de verzekeringswereld, is snel uitgezocht. Terwijl verzekeraars, juist nu, de leiding zouden moeten en kunnen geven aan tal van urgent maatschappelijke en impactvolle vraagstukken.

Glazen bol
We hoeven geen glazen bol te hebben om te voorspellen dat verzekeraars de impact gaan voelen van de opwarming van de aarde. Met name ons laaggelegen Nederland zal daar extra gevoelig voor zijn. In de VS zijn grote ondernemingen gezamenlijk bezig om de verschillende scenario’s in kaart te brengen. Uit dat onderzoek volgt ook de voorspelling dat juist Europa de komende tien jaar last kan krijgen van een enorme toename van windstormen en hagelbuien. Toch horen of zien we daar vanuit de Nederlandse verzekeringswereld helemaal niemand over. Terwijl de hoogste bazen van Apple, Uber en Tesla zich daarover wel heel helder publiekelijk uitlaten. En ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Volvo
We hoeven niet naar een waarzegger om te zien dat de opkomst van veilige en zelfrijdende auto’s een enorme impact gaat hebben op de verkoop van schadeverzekeringen. Autofabrikanten gaan die uitdaging wél vol aan. Volvo stelt zich ten doel dat in 2020 niemand meer omkomt of ernstig gewond raakt tijdens een ongeval in een nieuwe Volvo. In dat streven ligt de fabrikant op schema. Gewone consumenten gaan als proefpersoon volgend jaar al in zelfrijdende auto’s de Nederlandse weg op. Diverse autofabrikanten verwachten de eerste zelfrijdende auto’s in 2020 te verkopen. Maar welke grote schadeverzekeraar horen en zien we over de gevolgen van dit soort diep ingrijpende innovaties? Hoe gaan de verzekeraars zich aanpassen aan een wereld zonder verkeersschades?

Debat
We hoeven trendwatcher Adjiedj Bakas niet in te huren om te voorspellen dat de combinatie van demografische ontwikkelingen, de enorme opkomst van zelfstandigen en het gebruik van nieuwe intelligente wearables, de solidariteit binnen ons verzekeringsstelsel onder extreme druk zal zetten. En sneller dan we allemaal denken. Toch heerst ook hierover volledige radiostilte aan de kant van de verzekeraars. De economie trekt weer aan. De grootste ‘zorg’-dossiers lijken bijna opgelost. Het is nu tijd om als verzekeraars de zichtbare en betrokken rol in het maatschappelijk debat weer met kracht op te pakken. De zelfopgelegde radiostilte heeft lang genoeg geduurd.

Reageer op dit artikel