blog

De onzinnige jacht op de niet-overstappende zorgverzekerde

Schade

De onzinnige jacht op de niet-overstappende zorgverzekerde

Het jachtseizoen op de overstapper van zorgverzekeringen is weer geopend. En ook dit jaar worden weer miljoenen euro’s marketingbudget verbrand. Maar consumenten zullen dit jaar nog minder overstappen, alle inspanningen van zorgverzekeraars en vergelijkingssites ten spijt. Consumenten vertrouwen zorgverzekeraars steeds minder, ze zijn in verwarring en onzeker, en eigenlijk niet geïnteresseerd in hun zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars hebben de macht, zorgaanbieders als ziekenhuizen proberen zich staande te houden en de verzekerde, de consument wordt vermalen tussen het grove geweld van deze twee partijen. De zorgverzekeraar kíest voor zijn verzekerden. En consumenten kiezen voor een zorgverzekeraar, al gebeurt dat maar mondjesmaat.
In 2014 stapte slechts 6,9% van de verzekerden (1,2 miljoen mensen in totaal) over naar een andere zorgverzekeraar, blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014 van de NZa. Dat waren er minder dan voorgaande jaren. Op het hoogtepunt in 2013 stapte 8,3% over. Deze in 2014 ingezette daling zal dit jaar doorzetten. Daar zijn een aantal redenen voor.

Black box
Consumenten hebben geen inzicht in de kwaliteit van zorg die verzekeraars voor hen inkopen. Het zorgsysteem is een black box. Als consumenten al willen kiezen, dan zijn er geen goede tools voorhanden en is er weinig relevante informatie. En als er al informatie is, dan is die sterk versnipperd beschikbaar en niet betrouwbaar. Veel kwaliteitsinformatie gaat vooral over processen (bijvoorbeeld over de doorlooptijd van een aanvraag), niet over uitkomsten (bijvoorbeeld over tevredenheid of het aantal complicaties). De data die er zijn geven dus vaak een ‘vals beeld’ waardoor consumenten geen geïnformeerde keuze kunnen maken tussen zorgaanbieders.

Consumenten kiezen niet in de zorg, de zorgverzekeraar kiest voor zijn klanten. En dat terwijl de consument dat eigenlijk niet wil en geen warme relatie heeft met zijn verzekeraar. Consumenten vinden – zo laat een recent onderzoek van De Zaak van Vertrouwen in samenwerking met Multiscope onder ruim 1.000 consumenten zien – dat zorgverzekeraars meer uit zijn op winst, dan op de juiste zorg . En ze (de verzekeraars) verhogen jaarlijks de premies, terwijl ze zoveel geld in kas hebben. Consumenten vertrouwen zorgverzekeraars duidelijk niet…

Prijs
De prijs van de verzekering lijkt dominant bij de keuze voor de soort polis en de zorgverzekeraar. Echter: een foute poliskeuze nu kan honderden (of zelfs duizenden) euro’s extra kosten in 2015 als je zelf kiest voor een eigen, vertrouwde (maar niet door de verzekeraar gecontracteerde) zorgaanbieder. Het gevolg is dat veel consumenten – naïef – zullen neigen naar een budget-achtige polis en dus geconfronteerd worden met de keuze van de zorgaanbieder die de verzekeraar maakt (lees: waar de verzekeraar een zwaar uitonderhandeld contract mee heeft). Keuzevrijheid kost dus geld, heel veel geld.

Keuzes
Een consument moet twee keuzes maken. In november/december 2014 kiest hij voor een zorgverzekeraar en ergens in de loop van 2015 kiest hij een zorgaanbieder. De keuze voor de verzekeraar ligt bij de consument. De keuze voor de zorgaanbieder ligt voor een belangrijk deel bij de verzekeraar, zeker in het geval van de naturapolis. Een consument kiest – met zijn keuze voor de verzekeraar – dan dus voor een beperkte set zorgaanbieders. De zorgbehoefte ligt echter in de toekomst en is (meestal) onbekend. Zorg is vaak pas relevant als er een event is. Huisartsen spelen bij het kiezen van de zorgaanbieder een cruciale rol. Maar ook ervaringen van familie en kennissen beïnvloeden die keuze. Het gaat consumenten om de zorg(aanbieder) en eigenlijk helemaal niet om de verzekeraar. De Nederlandse systematiek is daar echter niet op ingesteld. En zolang dat blijft, zijn al die reclame-euro’s die nu over ons worden uitgestrooid weggegooid geld en blijven consumenten verward en onzeker.

Wat echt nodig is, is goede keuze-informatie bij de gecombineerde keuze voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Dan pas loont overstappen en bespaar je geld op je premie terwijl je ook nog eens een dekking hebt die beter aansluit op je persoonlijke situatie en voorkeuren.

Reageer op dit artikel