blog

Twee mogelijke oplossingen voor 12-jaarsregie

Schade

Twee mogelijke oplossingen voor 12-jaarsregie

Verzekeraars en assurantieadviseurs kunnen meer doen om werkgevers aan oplossingen te helpen voor de risico’s van de nieuwe Ziektewet en WGA. Het MKB, en daarmee de BV Nederland, heeft hier dringend behoefte aan. Twee concrete productideeën én een cruciale randvoorwaarde voor 12-jaarsregie.

Onlangs riep Arend Jansen (AEGON) op dit platform verzekeraars op om 12-jaarsregie te bieden voor verzuim, Ziektewet en WGA. Die hartenkreet verdient een antwoord. Sommige assurantieadviseurs en verzekeraars timmeren hard aan de weg. Maar de beroepsgroep als geheel kan meer doen en moet bovenal anders gaan denken. Het is van het grootste belang dat er goed werkende oplossingen komen. Niet alleen vanwege de door Jansen al genoemde persoonlijke gevolgen voor werknemers: instroom in de WGA kan een werkgever zomaar € 280.000 kosten. Bedrijven, met name in het MKB, stevenen af op een financiële ramp die grote gevolgen kan hebben voor de BV Nederland.

Onze banenmotor is in gevaar
Consultants als Aon en Robidus meldden eerder dit jaar dat grote werkgevers massaal eigenrisicodrager ZW worden. Dat klinkt positief. Maar het is weinig verrassend dat zulke bedrijven erin slagen om tijdig advies in te winnen en oplossingen te organiseren. Zij hebben er het kapitaal en de slagkracht voor. Het ware probleem ligt elders: 60% van de werkgevers behoort tot het midden-en kleinbedrijf. Dit MKB is de banenmotor van onze economie, de kurk waar Nederland op drijft.

Juist het MKB heeft oplossingen nodig
Het is vooral het MKB dat dringend ondersteuning, advies en werkende oplossingen nodig heeft. De meeste MKB-werkgevers zijn slecht voorbereid op de gevolgen die de nieuwe Ziektewet voor hen in petto heeft. Als we niet uitkijken, bloeden werkgevers 10 jaar lang voor de gevolgen van zieke ex-werknemers. De doodsteek voor veel bedrijven.

Een MKB-ondernemer is druk bezig zijn bedrijf draaiende te houden. Hij kan zich niet ook nog eens ontwikkelen tot een specialist sociale zekerheid. Daar zijn assurantieadviseurs, verzekeraars en werkgeversverenigingen voor. Sommige verzekeraars zitten echter nog vaak gevangen in klassiek denken. Ze zijn gewend een verzekeringsproduct te ontwikkelen, er een arbo- of re-integratiedienstverlener bij te zoeken en dan bezien of het werkt. Maar je kunt niet beginnen met verzekeren en dan pas de uitvoering regelen. Het begint met risicobeheersing. We moeten andersom gaan denken.

Laatste kans om jaar ervaring op te doen
Op 1 oktober 2014 verloopt de laatste kans om een jaar lang ervaring op te doen met het flexrisico, vóór dit op 1 januari 2016 wordt vertaald in de WGA-last. Feitelijk is er dan al een jaar verspild: We weten allemaal dat ZW-instromers al sinds 1 januari 2014 bij latere doorstroom naar de WGA een hogere WGA-flexpremie opleveren. We weten ook dat UWV matig presteert bij de re-integratie. Meer dan de helft van de WGA-instroom bestaat uit doorstroom van de Ziektewet naar de WGA!

Meerwaarde advies nog nooit zo groot als nu
Nu de regels complexer zijn dan ooit tevoren, zijn de meerwaarde van advies en de kansen om zich met passende oplossingen te onderscheiden navenant. Het mag toch niet zo zijn we met zijn allen te weinig doen om ondernemers vooruit te helpen? Dus, verzekeraar, assurantieadviseur en werkgeversvereniging:

• Welk voorstel doen jullie vóór 1 oktober 2014 aan klanten/leden die nu eigenrisicodrager WGA zijn en er straks het flexrisico bij krijgen?

• En wat bieden jullie aan klanten/leden met een verzuimverzekering die geen oplossing vormt voor de ZW- en WGA-risico’s van tijdelijke krachten?

Twee concrete productideeën
Hier zijn bij wijze van aftrap voor verdere discussie alvast twee concrete productideeën én een cruciale randvoorwaarde:

• Een combinatieverzekering Verzuim & Eigenrisicodragen ZW. Alle kostenrisico’s in de eerste twee jaar gedekt, maximale preventie WGA-instroom. Volgens mij perfect voor het MKB.

• Een verzekering die eigenrisicodragen WGA combineert met eigenrisicodragen ZW. Grip op alle arbeidsongeschiktheidsrisico’s, inclusief ZW-instroom en doorstroom vanuit deze regeling naar de WGA (12-jaarspropositie). Ideaal voor werkgevers met een loonsom vanaf ca. € 10 mln.

Cruciaal bij beide opties: effectieve schadelastbeheersing door adequate ziektebegeleiding, reintegratie en juridische dienstverlening. Als het even kan zónder arbodiensten met hun verkeerde procesrol. En mét maximale ondersteuning bij alle uitvoeringsprocessen, inclusief administratie.

Maar er is vast nog meer mogelijk. Dus wie volgt, zou ik zeggen. Nietsdoen is geen optie!

Reageer op dit artikel