blog

Heeft de ZW-ERD-polis toekomst?

Schade

Heeft de ZW-ERD-polis toekomst?

De laatste tijd is Ziektewet eigenriscodragen veel in de belangstelling. Door de wet BeZaVa is hiervoor een nieuwe markt ontstaan. Maar ligt de toekomst wel in de ZW-ERD-polis? In onze praktijk merken we dat zelfs werkgevers met vijftien tot twintig medewerkers ervoor kiezen het risico niet te verzekeren, maar zelf te dragen. Zij leunen veel meer op de dienstverlening.

Het risico gekwantificeerd
Ik berekende eerder dat het risico van een ZW-instromer 1 op 204 is met een gemiddelde uitkering van 4 maanden tegen 70% van het loon (nog geen EUR 7.000,-). Recentere cijfers duiden op een lagere financiële schade, mede door de eerstejaarskeuring. Het ZW-risico wordt hiermee zo ongeveer het kleinste te verzekeren risico voor personeel!

Oplossingen
Gelukkig zien sommige partijen het licht en wordt het ZW-risico gekoppeld aan andere polissen, zoals de verzuimpolis. Het is goed dat er meerdere partijen opstaan die het 12-jaars risico voor de werkgever bundelen. Maar waar ligt de kracht? Juist, in de dienstverlening, niet in de polis. Dus een roep om risicodragers lijkt mij opportuun, echter niet de voornaamste prioriteit.

Veel meer moeite hebben partijen (ook verzekeraars!) te beoordelen wat er allemaal komt kijken bij het eigenrisicodragen ZW. En wat de voordelen zijn met de koppeling van dienstverlening rondom WvP risico’s en de WIA. Een 12-jaarspolis is één, maar 12-jaarsdienstverlening is een grotere uitdaging.

Advies rond eigenrisicodragen ZW, zonder verzekering
In de praktijk blijkt dat veel werkgevers die uittreden voor het ZW-risico helemaal geen polis willen afsluiten. Ook (sommige) kleine en middelgrote werkgevers kiezen hiervoor. Er is veel meer behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering. Waar moet ik als werkgever rekening mee houden? Welke documenten moet ik aanleveren bij UWV/Belastingdienst? Hoe bepaal ik recht, hoogte en duur van een mogelijke uitkering? Hoe groot is het risico dat er een uitkering ontstaat? Hoe regel ik de betaling en hoe leg ik dat vast in de administratie?

Dus: de ZW-ERD-polis heeft geen toekomst. Althans niet in de losse vorm.

Reageer op dit artikel