blog

Risicomanagement als verdienmodel

Schade

Risicomanagement als verdienmodel

De toenemende druk van wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die ondernemers tegenwoordig lopen, rechtvaardigen een dominante positie van risicomanagement. Ondernemers worden steeds meer afgeleid van hun corebusiness. Grote ondernemingen hebben functionarissen die zich bezighouden met risicomanagement. Maar wie ondersteunt de mkb-ondernemers daarbij?

Voor de moderne en professionele intermediair ligt hier een uitdagende taak. Hoe geef je als intermediair inhoud aan je zorgplicht? Alleen een verzekering aanbieden aan een mkb-ondernemer is niet meer van deze tijd. Het intermediair zou het mkb veel breder moeten ondersteunen. Risicomanagement biedt deze mogelijkheid in mijn ogen. Niet met moeilijke modellen en hoge facturen, daar zit het mkb niet op te wachten.

Als ik intermediair zou zijn, zou ik het mkb ondersteunen met een breder dienstenpakket:

  • Risico-inventarisatie
  • Risicoanalyse
  • Maatregelenpakket opstellen
  • Jaarlijkse monitoring van de risico’s en maatregelen
  • Voorzien in de verzekeringsportefeuille
  • Schaderegeling

Op deze manier lever je als intermediair meer dan alleen polissen. Je zorgt ervoor dat mkb-ondernemers zich vooral op hun primaire taken kunnen richten. Met risicomanagement kun je effectief en efficiënt de mkb-ondernemer helpen omgaan met risico’s. En zo wordt er ook nog eens invulling gegeven aan de zorgplicht. En kun je als moderne intermediair renderende diensten aanbieden, die direct bijdragen aan het rendement van je relatie.

Het juiste businessmodel vinden voor het ondersteunen van het mkb vond ik nog het meest lastig. Ik kan mij voorstellen dat u daar ook mee worstelt. Ik ben met de hulp van anderen steeds verder gekomen en heb ervaren dat kennisdelen met anderen nodig is om te innoveren en op een moderne manier nieuwe diensten te ontwikkelen. Ik deel mijn kennis en ervaring graag met u, dus: ‘be my guest’!

Reageer op dit artikel