blog

Regel aparte dekking voor verweerkosten

Schade

Regel aparte dekking voor verweerkosten

Met de aankondiging van de curatoren van het failliete Econcern dat zij het boedeltekort van minimaal € 275 miljoen op de oud-bestuurders en commissarissen gaan verhalen, kan er weer een nieuwe zaak aan de lijst van megaclaims tegen bestuurders worden toegevoegd.

Nog vers in het geheugen liggen de claims tegen de bestuurders van Ahold, Landis, Vestia en Fortis. Bij deze spraakmakende zaken is het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering direct duidelijk; de bescherming van het privévermogen van bestuurders en de vergoeding van de schade waarvoor de bestuurders aansprakelijk zijn. Bij bestuurders van beursgenoteerde bedrijven gaat het al snel om enorme bedragen. Maar ook voor bestuurders van mkb-bedrijven, en van verenigingen en stichtingen, waar de claims lager zijn, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van groot belang.

Verweerkosten
Minstens zo belangrijk als de vergoeding van schade is de dekking van de kosten van het verweer tegen dergelijke claims. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Voor het voeren van het verweer zijn gespecialiseerde advocaten nodig met een hoog uurtarief. Procedures duren lang. Daar komt bij dat de bestuurders onderling tegenstrijdige belangen kunnen hebben als een bestuurder vindt dat de kwestie niet tot zijn taak, maar tot de taak van een andere bestuurder behoorde. In zo’n situatie willen alle bestuurders zich laten vertegenwoordigen door een eigen advocaat, waardoor de kosten snel zullen oplopen.

In dit soort gevallen is het belangrijk om te weten dat een verzekering doorgaans eerst de kosten van het verweer vergoedt en pas daarna de schade. De verweerkosten eten het verzekerde bedrag dus als het ware op, met het risico dat er onvoldoende over is om de schade te vergoeden. Het tekort komt dan alsnog voor rekening van de bestuurders. Het risico dat de bestuurders een deel van de schade zelf moeten ophoesten, kun je beperken door een verzekering af te sluiten met een apart verzekerd bedrag (boven het normale verzekerde bedrag) dat uitsluitend dient om de kosten van verweer af te dekken.
Bovendien kunnen schuldeisers geen beslag leggen op het aparte verzekerde bedrag, zodat de bestuurders niet worden belemmerd zich goed tegen de claim te verweren. Veel verzekeraars bieden deze mogelijkheid, maar de limieten zijn verschillend. Oplettendheid is dus geboden.

Reageer op dit artikel