blog

12-jaars regie, waar blijven de verzekeraars?

Schade

12-jaars regie, waar blijven de verzekeraars?

Al sinds jaar en dag realiseert een aantal adviseurs zich dat één telefoontje (“Ik kom vandaag niet werken, want ik ben ziek”) grote gevolgen kan hebben. Financiële gevolgen voor werkgever en werknemer, maar ook grote persoonlijke gevolgen voor de medewerker. Immers, uit alle onderzoeken blijkt dat werk een uiterst belangrijke factor is voor het welzijn en het geluksgevoel van de mens.

Eén gebeurtenis – een ziekmelding – zet dus mogelijk een hele keten van gevolgen in beweging. Het is dan ook niet meer dan logisch om alle maatregelen om die keten te beïnvloeden aan elkaar te koppelen. Dit geldt voor de afdekking van de financiële risico’s (denk bijvoorbeeld aan de verzuim-, ZW-ERD, WGA-ERD, aanvullings- en excedentverzekering), maar ook voor de dienstverlening over de gehele periode. Dus niet alleen een mogelijk arbocontract voor twee jaar ziekte. En ook hierin heeft de verzekeraar een groot belang.

En zo komen we bij de laatste tijd veel genoemde ‘12-jaars’ propositie (en eigenlijk zou dat een ‘50-jaars’ propositie moeten zijn, want arbeidsongeschiktheid houdt niet op na twaalf jaar). In mijn ogen is dat een goede ontwikkeling. We beginnen eindelijk af te raken van losse producten die de kern van het probleem – de beheersing van het verzuimproces – niet of nauwelijks raken. En de klant – werkgever en werknemer – is gebaat bij een geïntegreerde oplossing die een adequaat financieel vangnet combineert met excellente en voortdurende dienstverlening. Dit is mogelijk tegen een prijs die acceptabel kan zijn en blijven, omdat het risico door gezamenlijke inspanning positief beïnvloed wordt.

Al met al het begin van een goede ontwikkeling, maar er is één aspect dat deze ontwikkeling danig dwarsboomt… er zijn nauwelijks aanbieders! Een geïntegreerde oplossing stelt een aantal eisen aan de aanbieder:

  • Allereerst een duidelijke visie, met name over beheersing van het verzuimproces;
  • Kwalitatief hoogwaardige uitvoering (en dat kan intern of extern zijn);
  • Een compleet productenpalet, inclusief Ziektewet Eigenrisicodragen (een ‘must’ voor adequaat risicomanagement, al of niet verzekerd).

Als we de markt van aanbieders bekijken, is deze tot en met de dag van vandaag uiterst beperkt. Er zijn één allround verzekeraar en een paar volmachten die een verzekering voor Ziektewet Eigenrisicodragen aanbieden en ook – in meer of mindere mate – invulling geven aan een geïntegreerde oplossing.

Maar voor de rest blijft het stil. Ik vind dat geheel onbegrijpelijk. We weten immers al vanaf medio 2012 dat het risico van flexwerkers voor rekening van de werkgever ging komen en nu, twee jaar later, zijn er nauwelijks aanbieders die hiervoor een oplossing bieden. Dat is een slechte zaak. Ook voor de enkelen die nu wel oplossingen bieden. Als een werkgever niet kan vergelijken en kan kiezen, dan komt zo’n markt niet tot wasdom. En juist bij deze geïntegreerde oplossing is dit van het allergrootste belang, niet alleen vanuit commercieel oogpunt maar ook vanwege een groter belang, namelijk de terugdringing van langdurige arbeidsongeschiktheid in Nederland.

Waarom verzekeraars zo passief zijn… ik weet het niet. Slechte resultaten, interne gerichtheid, IT-perikelen, het zal er allemaal toe bijdragen. Maar het is voor ons allen niet goed. Daarom mijn oproep aan verzekeraars: kom in beweging en ontwikkel kwalitatief hoogwaardige, geïntegreerde concepten, zodat bedrijven en hun adviseurs kunnen kiezen!

Reageer op dit artikel