blog

Wanneer gaan we risicomanagement nu echt toepassen?

Schade

Wanneer gaan we risicomanagement nu echt toepassen?

Riskmanagement of risicomanagement, wat maakt het uit hoe we het noemen. Ik ben ervan overtuigd dat risicomanagement een verrijking is van de assurantiebranche. Maar dan is volgens mij wel besef nodig wat risicomanagement inhoudt en wat de verwachtingen zijn van het mkb over onze dienstverlening.

Risicomanagement begint bij het maken van een risicoanalyse die gaat over bedrijfsrisico’s. NIET over verzekeringen! De lopende verzekeringsportefeuille geeft wel een idee over het bedrijf, maar is uiteindelijk een oplossing voor de risico’s die het bedrijf niet zelf wil dragen.
Een onderneming heeft volgens mij drie verwachtingen van zijn intermediair:

  1. Inzage in de risico’s die de bedrijfscontinuïteit bedreigen en de risico’s waar bedrijfskosten verlaagd kunnen worden. Denk bij dat laatste aan verlaging van het ziekteverzuim, verlaging van de debiteurenkosten, verlaging van preventiekosten en verlaging van de assurantiekosten;
  2. Het geregeld hebben van een passende assurantieportefeuille;
  3. Hulp bij het afhandelen van de andere acties die uit de risico-analyse zijn voortgekomen.

Generaliserend kom ik tot de conclusie dat wij als intermediair alleen de tweede verwachting uitvoeren. Hierdoor blijven wij zorgplichtrisico’s lopen, maar zie ik ook omzetkansen. Dit vraagt wel een andere denkwijze, andere competenties en bredere kennis. We zullen klanten moeten durven vragen naar de jaarcijfers, leveringsvoorwaarden, de RI&E, Kamer van Koophandel- inschrijvingen en preventiecertificaten. We zullen in staat moeten zijn om een organogram te maken waaruit blijkt welke belangen een onderneming heeft.

Ervaringen delen
Risicomanagement is een relatief nieuw fenomeen. Er zijn nog weinig opleidingen en er zijn nog weinig mensen met ervaring. Daarom denk ik dat het belangrijk is om ervaringen te delen met
anderen die ook in risicomanagement geloven. Ik zie hierin kansen om onze branche weer leuk te maken en er een positief imago mee te ontwikkelen.

Komende periode zal ik ook bloggen over:

  • Hoe kan je een goede risicoanalyse maken?
  • Wat is de toegevoegde waarde van risicomanagement voor het mkb?
  • Hoe kan ik risicomanagement implementeren binnen mijn eigen businessmodel?
Reageer op dit artikel