blog

Verzekeraars overschatten Ziektewet-risico zwaar

Schade

Verzekeraars overschatten Ziektewet-risico zwaar

Verzekeraars zijn angstig het Ziektewet-risico (eigenrisicodragerschap) te verzekeren. Slechts een enkele verzekeraar steekt zijn nek uit. Aegon heeft sinds 1 januari een provinciale oplossing. De Goudse komt ook, maar  slechts via een beperkt aantal intermediairs.

Volmachten worden maar aan een enkele partij gegeven. Directies durven geen keuzes te maken. Maar waarom? Het gaat om een heel klein financieel risico! Zelfs vele malen kleiner dan het risico op loondoorbetaling bij  ziekte.

Genoeg marge
Volgens het UWV duurt een gemiddelde ZW-uitkering vier maanden. Deze periode wordt overigens voorafgegaan door gemiddeld vier maanden doorbetaling van loon bij ziekte. Het gaat dus gemiddeld om een risico van vier maanden bij het ZW-eigenrisicodragerschap. De kans dat een werknemer als EDV’er (Eindedienstverbander) in de Ziektewet komt is gemiddeld 1 op de 204 (bron: UWV Kennisverslag 2012-2).

Een voorbeeld:
Neem een bedrijf met 204 werknemers. Hiervan gaat in een jaar gemiddeld één werknemer ziek uit dienst. Alle werknemers verdienen €2.500 bruto per maand. De ZW-uitkering is vier maanden maal 70% van €2500 en dus €7.000.De loonsom van het voorbeeldbedrijf is 204 maal €30.000 = €6.120.000 (gemakshalve is er even geen rekening gehouden met vakantiegeld). Wanneer we €7.000 delen door €6.120.000 komen we uit op een risicopercentage van 0,11%. In deze berekening zit het effect van de eerstejaarskeuring op basis van gangbare arbeid nog niet verwerkt. Uit de eerste cijfers blijkt dat na 1 jaar arbeidsongeschiktheid (dit is dus inclusief de loondoorbetalingsperiode) 40% van de Ziektewet-gerechtigden de uitkering verliest.

Zet bovenstaande eens af tegen de huidige premies, zowel privaat als publiek, dan blijft er genoeg marge over.

Angst na WGA-debacle
Na de grote verliezen op de WGA ERD-portefeuilles durven veel inkomensverzekeraars niet meer. Ze trekken zich terug, trekken volmachten in of beperken acceptatievoorwaarden. Allemaal tot op zekere hoogte begrijpelijk. Maar blijf keuzes baseren op feiten en cijfers, niet op sentiment. En vergelijk het risico eens met andere polissen. Neem bijvoorbeeld de WGA-hiaatdekking van personen met een tijdelijk dienstverband.
Hierover hoor je niemand.

Moet een bedrijf het ZW-risico wel verzekeren? Ik denk in heel veel gevallen niet. Persoonlijk geloof ik alleen in totaaloplossingen, niet het verzekeren van het ZW-risico zelf. Het is onderdeel van een twaalfjaars arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers. Benader het ook zo. Niet alleen de polis, maar zeker ook in combinatie met de volledige re-integratiedienstverlening voor de periode van loondoorbetaling, Ziektewet en WIA. Pas als alle onderdelen worden gebundeld en op elkaar afgestemd zijn, bereik je optimale schadelastbeheersing. Ook voor de WGA portefeuille.

 

 

Reageer op dit artikel