blog

Klantbelang best gediend mét schadeprovisie!

Schade

Klantbelang best gediend mét schadeprovisie!

De kogel is door de kerk. Het provisieverbod voor de complexe producten en uitvaartverzekeringen is per 1 januari 2013 een voldongen feit. Vooralsnog blijft provisie op schadeproducten in stand.

Als schadeverzekeraar heeft de Noordhollandsche vanaf het allereerste begin van de CAR-discussie een duidelijk standpunt ingenomen. Bij ‘schade’ was en is geen aanleiding om tot een provisieverbod over te gaan en het creëren van een gelijk speelveld is een essentiële randvoorwaarde.

Daarom ben ik blij dat ‘schade’ buiten schot is gebleven bij het provisieverbod. Desondanks  heb ik niet de illusie dat het Noordhollandsche-standpunt doorslaggevend is geweest in de uitkomst dat provisie op schadeproducten mag blijven bestaan. Net zo goed als ik niet durf te geloven dat ‘schade’ er nooit onder zal gaan vallen. De politieke en lobby machten en krachten zijn nu eenmaal onvoorspelbaar en laten zich vaak met moeite of helemaal niet door de rede overtuigen. In dat verband was ik teleurgesteld over het inhoudelijke niveau van het Kamerdebat van 8 maart jl.

Stem laten horen

Je stem laten horen kan in ieder geval geen kwaad. Daarom laat ik nu ook mijn stem horen over de kansen die ‘schade’ voor elke adviseur nu en in de toekomst heeft. Want de klant kan blijven rekenen op de aloude waarden die ‘schade’ altijd al heeft gehad: laagdrempelig advies, goede producten zonder excessen of perverse prikkels en de laagste premies van Europa. Ergo, het klantbelang is met het behoud van provisie op schadeproducten dus prima gediend.

En dat is een goede ontwikkeling. De adviseur kan zijn aandacht en energie volledig richten op de dingen die op 1 januari 2013 in zijn bedrijfsvoering geregeld moeten zijn. Hij hoeft zich tegelijkertijd niet ook nog eens zorgen te maken over een veranderd regime bij ‘schade’.

Reageer op dit artikel