blog

AOW raakt ook AOV

Schade

AOW raakt ook AOV

Wilt u een korting op uw AOV of meer premie betalen?Verzekeraars zouden er verstandig aan doen deze vraag aan hun klanten voor te leggen! Net als pensioen wordt de AOV namelijk geraakt door de verhoging van de AOW-leeftijd en tijdig handelen kan financiële problemen in de toekomst voorkomen, dat is de kern van verzekeren.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de AOW leeftijd met één maand verhoogd, in de daarop volgende jaren zal de start van de AOW geleidelijk verder worden uitgesteld. De AOW start dus later dan verwacht en dat veroorzaakt een probleem voor werknemers en zelfstandigen met een reeds lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de polisvoorwaarden is immers rekening gehouden met een AOW die op 65 jaar start, de eventuele uitkering stopt daarom op 65-jarige leeftijd.  Nu de AOW later start, wordt een reeds arbeidsongeschikte werknemer of zelfstandige ineens geconfronteerd met een inkomensgat.

Over dit inkomensgat zijn in april 2012 al vragen gesteld aan Minister Kamp. Zijn antwoord was zakelijk en formeel: “Mensen die nu arbeidsongeschikt zijn en reeds een uitkering van hun verzekeraar ontvangen kunnen als hun overige inkomen lager is dan de bijstandsnorm, bij hun gemeente informeren of zij in aanmerking komen voor een inkomensaanvulling tot de datum waarop zij 65 jaar worden. Mensen met een private verzekering die nog niet tot uitkering is gekomen kunnen met verzekeraars, indien gewenst, hun polisvoorwaarden en hoogte van de premie aanpassen.”
Hoewel dit antwoord juridisch correct is, zijn de arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen hiermee natuurlijk niet echt geholpen. Zij moeten wellicht bijstand aanvragen, terwijl ze juist een verzekering sloten om die situatie te voorkomen!
Verzekeraars die hun klanten centraal stellen moeten dus met een oplossing komen en die kan voor beide groepen eenvoudig zijn. Aan de huidige groep uitkeringsgerechtigde kan de vraag worden voorgelegd of ze een lagere, maar langere uitkering wensen. De uitkering wordt dan gekort, maar loopt wel door tot hun nieuwe AOW-leeftijd. Aan klanten die niet arbeidsongeschikt zijn kan worden voorgesteld om de premie te verhogen, om een eventueel langere uitkering te financieren. Zij kunnen er ook voor kiezen om als ze arbeidsongeschikt worden hun uitkering te verlagen, net als de huidige groep. Verzekeraars moeten niet langer afwachten en in actie komen om hun klanten te helpen. Dit is het moment om te laten zien dat je de klant centraal stelt.

Drs. P.A.M. (Patty) Kuijper CPC
manager detachering Welten Pensioen Professionals

Reageer op dit artikel