Whitepapers

De werkgever aan zet!

Pensioen 3515

De werkgever aan zet!

Het pensioenlandschap wijzigt voortdurend. De afgelopen jaren heeft het kabinet verschillende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd, waardoor het fiscale kader van pensioenregelingen er wezenlijk anders is komen uit te zien.

Gevolg: bijna alle pensioenregelingen zijn versoberd en dus aangepast. Zo zijn de fiscale maximale opbouwpercentages verlaagd en is de pensioengrondslag afgetopt. Ook per 1 januari 2018 staat weer een belangrijke verandering op stapel: de verhoging van de (fiscale) pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar.

Werkgevers moeten hiermee aan de slag! Zorg ervoor dat u goed uitgerust aan dit schaakspel begint. Bedenk dat een schaakspel zes verschillende stukken kent. U bent dus beslist niet de enige speler. Er zijn diverse partijen bij de arbeidsvoor­ waarde pensioen betrokken, en dat maakt dit traject zo complex. Het spel moet in elk geval worden gevoerd met de werknemers (al dan niet vertegenwoordigd door de OR) en de pensioenuitvoerder. De kunst is de juiste zetten te doen om het doel, aanpassing van de pensioenregeling, te bereiken.

De belangrijkste boodschap van deze  is:

  • Ga er beslist niet van uit dat nieuwe fiscale regels ‘vanzelf’ gaan gelden voor debestaande pensioenregeling. Daar is nu juist een wijzigingstraject voor nodig.
  • Ga er evenmin van uit dat een wijziging van de fiscale regels zonder meer eenwijziging van de pensioenovereenkomst rechtvaardigt. Een werkgever zal wellicht stappen vooruit en achteruit moeten doen, voordat de werknemers kunnen instemmen met de nieuwe pensioenregeling.Deze whitepaper legt uit waarom en hoe u het schaakspel speelt. Een groot aantal mogelijke zetten wordt u voorgelegd, tactiek én de belangrijkste spelregels worden besproken.Ik wens u veel inspiratie en een uitdagend schaakspel toe!

Lees de volledige whitepaper.

Auteur: Frédérique Hoppers

Dit is een partnerbijdrage van Dirkzwager. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Dirkzwager.

Reageer op dit artikel