nieuws

Netspar: Zonder compensatie heeft pensioenakkoord weinig kans van slagen

Pensioen 1568

Het beëindigen van de doorsneesystematiek in het nieuwe pensioenstelsel kan alleen succesvol zijn als overheid, pensioenfondsen en werkgevers daar een gerichte compensatie tegenover stellen. Dat blijkt uit onderzoek van Netspar. Compensatie moet volgens de pensioendenktank het ervaren verlies acceptabel maken.

Netspar: Zonder compensatie heeft pensioenakkoord weinig kans van slagen

Een leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw, zoals voorzien in het pensioenakkoord, leidt tot een lager pensioenvooruitzicht voor de huidige 40- tot 50-jarigen. Die zullen daarvoor evenwichtig gecompenseerd moeten worden, stellen Netspar-onderzoekers in de studie ‘Compensatie bij afschaffing doorsneesystematiek’.

Hervorming moet goed worden gemotiveerd

Met een evenwichtige compensatie is het claimrisico gering, zonder compensatie heeft het pensioenakkoord weinig kans van slagen. De overheid en sociale partners moeten de stelselherziening volgens de Netspar-studie goed motiveren, de voor- en nadelen duidelijk onderbouwen en het leeftijdsonderscheid op een objectieve manier rechtvaardigen.

Niet iedereen kan krijgen waar hij recht op denkt te hebben

De onderzoekers maken onderscheid tussen impliciete compensatie en expliciete compensatie. Beide zijn nodig om van een hervormd pensioenstelsel een succes te maken.

Expliciete compensatie ziet Netspar als een soort “smeermiddel” of “strooigoed”. Het is namelijk niet mogelijk precies uit te rekenen wat ieder individu ‘toekomt’. Iedereen geven waar hij recht op meent te hebben is al helemaal een onmogelijke opgave. Compensatie moet in de ogen van de onderzoekers het ervaren verlies acceptabel maken, maar zal het nooit “perfect opheffen”.

Extra opbouw of meer loon

Deze expliciete compensatie kan volgens de studie onder andere bestaan uit fiscale tegemoetkomingen door de overheid. Bijvoorbeeld door extra opbouw of tijdelijke verruiming van de omkeerregel. Daarnaast zouden er extra pensioenaanspraken kunnen komen, gefinancierd door het pensioenfonds (door vrijval van buffers) of de pensioenuitvoerder (door een permiemarge). Werkgevers kunnen compenseren door een, eventueel tijdelijke, loonstijging, suggereren de onderzoekers.

“Impliciete compensatie is het vooruitzicht op een beter pensioenresultaat door een doelmatig beleggingsbeleid en de totstandkoming van nieuwe verdeelregels. De impliciete compensatie is inherent aan de stelselwijzing en vergt samenwerking tussen de wetgever, sociale partners en pensioenuitvoerders”, aldus het onderzoek.

Reageer op dit artikel