nieuws

FD: ‘Pensioenen in tien jaar tijd met eenvijfde uitgehold’

Pensioen 1873

Het FD zet op een rijtje wat er in tien jaar is gebeurd met de Nederlandse pensioenen. De krant komt tot de conclusie dat de meeste aanvullende pensioenen sinds de crisis van 2008 niet of nauwelijks zijn verhoogd. En dat daardoor het gat tussen de ambitie van pensioenfondsen, een koopkrachtig pensioen, en de werkelijkheid nu circa 20 procent is.

FD: ‘Pensioenen in tien jaar tijd met eenvijfde uitgehold’

Het draait volgens het FD allemaal om het uitblijven van indexatie. Sinds 2008 zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd en dat is “de grootste korting op de pensioenen aller tijden”, zo citeert de krant een Kamerlid.

FD: “Ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hebben het onvermijdelijke al hardop gezegd. ABP maakte donderdagavond bekend dat de pensioenen in 2020 niet stijgen. PFZW deed dat twee dagen eerder al. Daardoor lopen de pensioenen van onder meer leraren, gemeenteambtenaren en politieagenten bij ABP nu al 19,1 procent achter en die in de zorg 22,2 procent. Ook voor de komende jaren verwacht ABP de pensioenen niet te kunnen verhogen, aldus het bestuur.”

Meer over pensioenen

Meer over pensioenen

Een pensioenfonds mag pas – deels – compenseren voor inflatie wanneer de dekkingsgraad boven de 110% staat. De dekkingsgraad moet zelfs circa 125 procent zijn voor er volledig geïndexeerd mag worden (het exacte percentage verschilt per fonds).

Veel grote fondsen staan nu onder de 95 procent dekkingsgraad

Veel grote fondsen staan nu onder de 95 procent. Alles bij elkaar haalden 126 pensioenfondsen – iets meer dan vorig jaar – de drempel van 110 procent niet. Bij deze fondsen is 88 procent van alle pensioendeelnemers aangesloten.

Probleem is vooral dat het prijspeil sinds 2008 gestegen is met bijna 19 procent. Terwijl de pensioenen al jaren stilstaan. Het FD: “Met een pensioeneuro van toen, kan een gepensioneerde nu een vijfde minder kopen”.

Dat de koopkracht van gepensioneerden in dezelfde periode gemiddeld veel minder hard is gedaald (zo’n 4,5%) komt vooral doordat de AOW-uitkering de stijging van de prijzen wel heeft bijgehouden. Daarnaast heeft het kabinet ook nog andere maatregelen genomen om de koopkracht van ouderen te steunen.

Reageer op dit artikel