nieuws

EIB: ‘Bewijs voor zwaar beroep kan ook met getuigenverklaring’

Pensioen 823

Als het aan het Economisch Instituut voor de Bouw ligt, kunnen mensen in zware beroepen of mensen met een arbeidsverleden van 45 jaar eerder met pensioen. Qua kosten is het volgens het EIB in ieder geval goed uitvoerbaar. Belangrijke bezwaren zoals de definitie van het zware beroep en de controle op het verre arbeidsverleden zijn volgens het bouwinstituut goed te ondervangen. Bijvoorbeeld met getuigenverklaringen.

EIB: ‘Bewijs voor zwaar beroep kan ook met getuigenverklaring’

In het rapport ‘Pensioenleeftijd in de bouw en infra’ onderzoekt het EIB wat de kosten voor de maatschappij zouden zijn als mensen na een carrière van 45 jaar mogen stoppen. Die komen neer op 8,6 miljard euro. Zou de regeling alleen gelden voor mensen in zware beroepen, dan gaat het om 690 miljoen euro per jaar. Tegenover die extra pensioenuitgaven staan volgens de onderzoekers ook besparingen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Duurzame inzetbaarheid

Het EIB constateert dat veel sectoren en organisaties inzetten op duurzame inzetbaarheid, maar ziet ook dat die inzet voor huidige werknemers vaak te laat komt. De helft van de 55-plussers in de bouw is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Het feit dat bouwpersoneel vaak langer AOW-premie betaalt en gemiddeld eerder overlijdt, maakt dat EIB de vraag gerechtvaardigd vindt om hen eerder met pensioen te laten gaan.

Praktische bezwaren

Het idee is vaker geopperd, maar meestal afgedaan vanwege pragmatische bezwaren. Welke beroepen zijn te definiëren als zwaar? Zijn beroepen nog wel zo scherp afgebakend als vroeger? De risico’s op misbruik zijn volgens arbeidsexperts vrij groot. Toch zijn er een aantal EU-landen dat wel een (beperkte) zwareberoepenlijst heeft opgesteld. Volgens het EIB toont dat aan dat het niet-invoeren vooral een politieke keuze is.

Een ander bezwaar is het arbeidsverleden. Wat doe je als iemand twintig jaar een zwaar beroep gehad heeft, en vijfentwintig jaar niet? Bovendien registreert het UWV pas sinds 1998 het arbeidsverleden van iedere werkende. Volgens het EIB vergt dat een gevarieerde bewijsvoering. Bijvoorbeeld met werkgeversverklaringen, loonadministratie of zelfs getuigenverklaringen.

AOW-oplossing

De AOW is voor werknemers in zware beroepen een belangrijke pijler in hun pensioeninkomen. Het EIB zou dus ook graag zien dat er ook een oplossing wordt gevonden voor het basispensioen. “Hierbij kan gedacht worden aan een bijzondere bepaling in de AOW of een collectief fonds vanuit werkgevers, werknemers en overheid”, schrijft het EIB.

Reageer op dit artikel