nieuws

Reacties op prominentenbrief: ‘Niet ad hoc besluiten nemen over rekenrente’

Pensioen 3400

Een groep van veertig prominenten uit wetenschap, politiek en bedrijfsleven stuurde een brief aan de Tweede Kamer om te pleiten voor andere rekenregels omtrent het pensioen. De druk op de overheid om niet te korten op de pensioenen neemt daardoor toe. De adviesbranche werd niet geraadpleegd door de opstellers van de brief. Hoe denken zij over het pleidooi dat breed werd uitgemeten in de kranten?

Reacties op prominentenbrief: ‘Niet ad hoc besluiten nemen over rekenrente’

De maatschappelijke zwaargewichten zaten blijkbaar niet te wachten op de handtekening vanuit de adviesbranche. Maar als het verzoek er was geweest, hadden ze dan meegetekend? “Dat vind ik een heel lastige”, zegt Pensioenorde-voorzitter Borgert Tegel. “Ik denk dat ik wel had meegetekend als privépersoon.”

Tegel heeft begrip voor de sociale onrust die er is bij gepensioneerden en werknemers. “Het is zo’n enorme groep die met kortingen geconfronteerd wordt. Als we dat doen, dan duiken we rechtstreeks een economische crisis in. De dekkingsgraden zijn rond de 90 procent. Als je daar 10 tot 15 procent op afstempelt, dan heb je het over 1 tot 2 maanduitkeringen van het pensioen. Dat zijn heel forse ingrepen.”

Onvoldoende onderbouwing

De nieuwe voorzitter van het Register Pensioen Adviseurs (RPA) Helen Taylor Parkins denkt niet dat zij het document ondertekend had. “De brief bevat mijns inziens onvoldoende onderbouwing om te concluderen dat aansluiting bij een andere rekenrente een eerlijkere verdeling van het pensioen met zich meebrengt”, zegt Taylor Parkins.

Volgens haar is het overigens niet per definitie verkeerd om de rekenrente ter discussie te stellen. “Dat daar een andere methodiek overwogen en voorgesteld wordt, lijkt me in beginsel zeker redelijk.”

Voorwaardelijke aanpassing

Advocaat en oud-NOPD-voorzitter Theo Gommer is ook niet mordicus tegen het aanpassen van de rekenrente, maar verbindt daar wel voorwaarden aan. “Met alle druk en argumenten ontkom je niet aan het verhogen van de rekenrente. Maar dat moet wel een voorwaardelijke aanpassing zijn voor 2020 en 2021 die alleen gehandhaafd kan blijven als er voortvarend wordt doorgepakt met de uitvoering van het pensioenakkkoord.”

Argumentatie

Meer moeite heeft Gommer met de argumentatie in de brief. “Ze komen toch weer met het stokpaardje dat het geld tegen de plinten klotst. Dat is totaal niet relevant. Als je een huis van een miljoen hebt, maar ook een hypotheek van een miljoen dan is het resultaat nul. Er staat ook dat er nu al nog genoeg geld is om de komende 48 jaar pensioen uit te keren. Als je dat zegt, dan snap je het gewoon niet. Dat zit allemaal al in die verplichtingen verdisconteerd.”

Ze komen toch weer met het stokpaardje dat het geld tegen de plinten klotst. Dat is totaal niet relevant

Waarom oudgedienden als Jeroen van der Veer en Elco Brinkman in dit dossier het predikaat ‘prominent’ krijgen, is Gommer een raadsel. De brief is wat hem betreft een typische babyboomersreactie. “We hebben gewoon regels. Punt. Als je al wil uitgaan van een pensioen dat is gebaseerd op rendement: prima. Dat noemen we dc. Als je dat niet wilt en je wilt iemand van 21 jaar recht geven op levenslang pensioen, dan is onze afspraak dat we dat doen met de marktrente.”

Eigen perceptie

Ook Tegel was het opgevallen dat er wat bijzondere aannames en uitspraken in de brief zitten. Wellicht mogelijk gemaakt door de complexiteit van het geheel. “Ik denk dat iedere groep zijn eigen perceptie heeft van het pensioenstelsel. En het op zijn manier presenteert die het beste uitkomt.”

Meer dan fondsen

Taylor Parkins raadt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees aan om zeker niet ad hoc besluiten te nemen en straks een compleet en uitgewerkt pakket te presenteren waar de rekenrente voor pensioenfondsen een onderdeel van is. Ze zou ook graag zien dat er meer aandacht komt voor de specifieke knelpunten voor verzekerde regelingen. “Er is een pensioenwereld naast die van de pensioenfondsen”, aldus Taylor Parkins.

Reageer op dit artikel