nieuws

Prominenten krijgen tegenbrief: ‘Jongeren zijn altijd slechter af bij deze aanpak’

Pensioen 2755

Begin deze week stuurden veertig prominenten uit politiek, wetenschap en het bedrijfsleven een brief waarin ze pleiten voor een hogere rekenrente voor de pensioenfondsen. Tien hoogleraren hebben daarop gereageerd met een tegenbrief, waarin ze stellen dat jongeren het kind van de rekening worden. “Bij 2 procent verhoging van de rekenrente, leveren jongeren grofweg 20 tot 30 procent van hun pensioenvermogen in voor ouderen”, schrijven de wetenschappers.

Prominenten krijgen tegenbrief: ‘Jongeren zijn altijd slechter af bij deze aanpak’

De prominentenbrief komt neer op de redenering dat het goed mogelijk is dat de rendementen in de toekomst hoger zijn dan de marktrente, zoals dat al jaren het geval is. Waarom zou je dan niet op prudente wijze daar alvast mee mogen rekenen? Volgens de professoren in de tegenbrief zit daar een groot nadeel aan.

Te mooi om waar te zijn

“Stel nu dat je de huidige marktrente neemt en je doet er 2 procent extra (prudente) risicopremie bovenop als rekenrente. Dan stijgt de dekkingsgraad bij een gemiddeld pensioenfonds met grofweg 30 procent. Dan hoeft het fonds dus niet te korten, maar mag het zelfs indexeren. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het dan ook… want de gepensioneerden krijgen dit geld direct uitbetaald”, schrijven de hoogleraren.

Voortdurende indexatie

De pensioenpot is na indexeren dus iets leger dan deze zou zijn zonder de kortingen. Maar de economen wijzen er wel op dat dit jaren zo doorgaat. “Stel dat je in plaats van 0,5 procent kort nu 2 procent indexeert, dan betaal je ieder jaar 2,5 procent meer uit dan onder de oude methode.” Tegen de tijd dat de jongeren van nu aan de beurt zijn voor hun pensioen, is de grote pot aanzienlijk verkleind.

Winst al uitbetaald

Jongeren lopen zo wel het beleggingsrisico, terwijl de risicopremie al is uitgekeerd. “De verandering van de rekenmethode schuift geld van jongeren naar ouderen, terwijl het risico bij de jongeren blijft. Als het fout gaat maken ze verlies, maar hebben ze de verwachte winst aan de ouderen betaald. Als het heel goed gaat, maken ze net als de ouderen winst maar die hebben dan de verwachte winst er bovenop al eerder gehad. Jongeren zijn altijd slechter af bij deze aanpak.”

Hele verhaal

Volgens de tien hoogleraren onderkennen de prominenten niet dat je met het verhogen van de rekenrente risicopremie uitkeert voor een risico dat nog gelopen moet worden. “De briefschrijvers mogen pleiten voor deze systematiek, maar vertel dan wel het hele verhaal.” De tegenbrief werd ondertekend door onder meer Lans Bovenberg (Tilburg University), Theo Kocken (VU), Marike Knoef (Universiteit van Leiden) en Sweder van Wijnbergen (UvA).

Reageer op dit artikel