nieuws

‘Nederland wil minder pensioen ten gunste van dierenwelzijn’

Pensioen 749

Meer dan de helft van de Nederlanders is bereid pensioen in te leveren ten gunste van dierenwelzijn. Dat blijkt uit opinieonderzoek door I&O Research in opdracht van World Animal Protection. Van de respondenten gaf 54% aan € 10 per maand in te willen leveren.

‘Nederland wil minder pensioen ten gunste van dierenwelzijn’

Het onderzoek is gehouden onder 1.619 pensioendeelnemers. Van hen wil 83% niet wil dat er wordt belegd in bedrijven (in de vee-industrie) die gebruikmaken van plofkippen of kooivarkens. Waar meer dan de helft van de pensioendeelnemers ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ bereid blijkt €10 per maand in te leveren voor een beter dierenwelzijn, is maar 42% van de deelnemers daartoe bereid als het gaat om de tabaksindustrie en 28% bij fossiele brandstoffen.

Tabaksindustrie

Dirk-Jan Verdonk, Hoofd Programma’s bij World Animal Protection, vindt dat opmerkelijk. “Want op dit moment zijn pensioenfondsen vaak wel kritisch op hun beleggingen in de tabaksindustrie en in fossiele brandstoffen, terwijl dat nog niet het geval is voor dierenwelzijn.”

Dierenleed

Verdonk stelt dat het onderzoek aantoont dat pensioendeelnemers, ondanks hun zorgen over toekomstig pensioen,willen d”at er niet wordt belegd in dierenleed en dat zij daar ook op willen inleveren als dat nodig is. We zien dat dierenwelzijn in de maatschappij steeds belangrijker wordt”.

Pensioenfondsen

World Animal Protection deed samen met het Eerlijk Pensioenlabel een ander onderzoek waaruit bleek dat op het gebied van dierenwelzijn nog veel winst te behalen valt. De tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen volgens dat onderzoek jaarlijks € 3,4 miljard in 22 bedrijven met hoge dierenwelzijnsrisico’s. De dierenbeschermingsorganisatie wilde met het onderzoek pensioenfondsen inzicht geven in de invloed die zij via hun beleggingen kunnen uitoefenen om dierenwelzijn bij deze bedrijven te verbeteren.

Reageer op dit artikel