nieuws

FFP: ‘Spreek desnoods vitaliteitsbudget aan om werknemer te informeren over pensioen’

Pensioen 1168

De totstandkoming van het pensioenakkoord en de rentecrisis bij de pensioenfondsen hebben het pensioen meer dan ooit in de spotlight gezet. Al die aandacht heeft bij consumenten ook geleid tot onrust, zo blijkt uit onderzoek van Nibud in opdracht van de Federatie Financieel Planners. FFP-voorzitter Rob van den Aker wil consumenten stimuleren iets met hun pensioen te doen, en pleit voor een brede coalitie van werkgevers, pensioenfondsen, overheid en adviseurs.

FFP: ‘Spreek desnoods vitaliteitsbudget aan om werknemer te informeren over pensioen’

Uit het onderzoek komt naar voren dat 87 procent van de ondervraagden wel heeft gehoord over het pensioenakkoord, maar bijna niemand weet exact wat die inhoudt. Zo’n 38 procent heeft zelfs geen idee wat er in het akkoord staat. Daarbij maakt de helft van de ondervraagden zich zorgen over hun financiële situatie na het pensioen. Toch leidt die onrust niet tot veel meer financiële adviezen of plannen.

Actiebereidheid laag

“Nu het akkoord is gesloten rijst de vraag hoe we ervoor zorgen dat consumenten en werknemers de veranderingen echt gaan begrijpen en daar ook actie op ondernemen”, zegt Van den Aker. “De actiebereidheid is momenteel te laag.” De verantwoordelijkheid om mensen te informeren en activeren is volgens Van den Aker een gedeelde. De werknemer verwacht vooral dat zijn werkgever een leidende rol neemt in de communicatie. Meer dan de overheid of het pensioenfonds, zo blijkt uit het onderzoek.

Jaarlijks advies via werkgever

Volgens de FFP-voorzitter zijn werkgevers daarom de aangewezen partij om werknemers te stimuleren hun financiële huishouding op orde te krijgen. Als er gratis jaarlijks financieel advies wordt aangeboden vanuit het werk, zou driekwart van de Nibud-ondervraagden daar dankbaar gebruik van maken. Volgens Van den Aker zijn daar ook geen grote investeringen voor nodig.

Als je als bedrijf een vitaliteitsbudget hebt, dan kun je dat ook aanwenden. Het hoeft niet extra te kosten

“Je kunt als bedrijf bijvoorbeeld beginnen met informatiebijeenkomsten. Met deskundigen die daar het een en ander vertellen over de pensioenontwikkelingen. Er zijn ook bedrijven die faciliteren dat iemand daarna een gesprek van een uur krijgt met een financieel planner. Je kan dat vervolgens volledig of deels vergoeden.”

Vitaliteitsbudget

Van den Aker vindt dat financieel advies onder goed werkgeverschap valt. “Bedrijven zorgen al heel goed voor hun personeel. Bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat financiële gezondheid bijdraagt aan het welzijn van werknemers. Als je als bedrijf een vitaliteitsbudget hebt, dan kun je dat ook aanwenden. Het hoeft niet extra te kosten.”

Fiscaal aftrekbaar advies

Om te zorgen dat meer bedrijven financieel advies tot onderdeel maken van hun arbeidsvoorwaarden, heeft FFP ook regelmatig contact met de vakbonden. Daarnaast blijft de beroepsvereniging van financieel planners voorstander van het fiscaal aftrekbaar maken van financieel advies. Hypotheekadvies is aftrekbaar, waarom pensioenadvies dan niet? Toch wil Van den Aker ervoor waken dat het de boventoon gaat voeren in het pleidooi.

“Het zou een heel goede maatregel zijn, maar het is te makkelijk om alleen naar Den Haag te wijzen. Het is het mooist als degenen die dagelijks werken met hun medewerkers hier de handschoen oppakken en dat Den Haag mee gaat doen. De werkgevers zijn de eerst aangewezenen. Het begint bij goede voorlichting op individueel niveau”, aldus Van den Aker.

Reageer op dit artikel