nieuws

Werkgevers willen meer ondersteuning bij communicatie over pensioen

Pensioen 1165

Het gros van de werkgevers in Nederland heeft onvoldoende kennis in huis als het gaat om pensioencommunicatie. Zij willen ondersteund worden bij het informeren van hun werknemers over hun pensioenregeling. Die ondersteuning verwachten ze zowel van de adviseur als van de pensioenuitvoerder.

Werkgevers willen meer ondersteuning bij communicatie over pensioen

Dit komt naar voren uit onderzoek onder vierhonderd werkgevers in opdracht van Scildon. Werkgevers hebben vaak niet de juiste informatie voorhanden om werknemers goed te informeren, terwijl zij daartoe volgens de Wet Pensioencommunicatie wel verplicht toe zijn.

Sollicitatie

Van de werkgevers blijkt 65% niet volledig bekend te zijn met de verplichte informatie aan werknemers over hun pensioen bij bijvoorbeeld sollicitatie en veranderingen in de persoonlijke situatie.

Aanvullende informatie

Ruim de helft (53%) geeft aan dat hun werknemers behoefte hebben aan aanvullende informatie over hun pensioenregeling, waarin zij niet zelf kunnen voorzien. De helft heeft bovendien behoefte aan meer ondersteuning op het gebied van communicatie.

Pensioenadviseur

Bijna drie op de tien werkgevers verwacht ondersteuning van de pensioenadviseur, 24% van de pensioenaanbieder en 18% van zowel pensioenadviseur als aanbieder. Overigens zijn zeven op de tien werkgevers tevreden tot heel erg tevreden over de ondersteuning van de pensioenadviseur in de communicatie naar werknemers.

Beeld bevestigd

Scildon heeft via Bureau DFO getoetst of pensioenadviseurs zich herkennen in de onderzoeksresultaten. “Het beeld wordt door de adviseurs bevestigd”, zegt Jan-Albert van Laar, Manager Pensioen bij Scildon. “Kijkend naar bijvoorbeeld het pensioenakkoord geeft 84% van de adviseurs aan dat werkgevers zich onvoldoende realiseren wat de financiële en juridische consequenties van dit akkoord zijn. Belangrijk signaal is ook dat 65% van de adviseurs aangeeft te ervaren dat het aantal relaties dat zich zorgen maakt over hun toekomstige pensioensituatie groeit.”

Meerjarige campagne

Volgens hem heeft 82% van de adviseurs behoefte aan een meerjarige campagne om consumenten beter te informeren over het pensioenakkoord en de consequenties die dit heeft op de bestaande en nieuwe pensioenregelingen. “Maar alleen met een campagne gaan we het niet redden. De overheid, aanbieders, adviseurs en werkgeversorganisaties moeten de handen ineen slaan en de inspanningen sterk verhogen om werkgevers en werknemers bewuster te maken over het onderwerp pensioen.”

Reageer op dit artikel