nieuws

Pensioenfondsen vrezen hogere uitvoeringskosten door regeldruk DNB

Pensioen 633

De Pensioenfederatie slaat alarm over een ‘stapeling van normering’ van De Nederlandsche Bank. De pensioenfondsen zijn bang dat ze hierdoor niet hun volledige aandacht kunnen geven aan de belangen van deelnemers en pensioengerechtigden.

Pensioenfondsen vrezen hogere uitvoeringskosten door regeldruk DNB

De Pensioenfederatie schrijft dat in een reactie op het conceptbesluit over wijziging van de regels voor geschiktheidstoetsen van DNB. De toezichthouder wil een verplichte toetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid van alle personen die een sleutelfunctie hebben.

Stapeling van normering

Dat betekent dat de fondsen de indeling van hun governance moeten herzien, schrijven ze. “En dat in een tijd waarin de druk op besturen hoog is. In bepaalde gevallen moeten door andere verdeling van taken, meer bestuurders worden aangetrokken. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten. Het is niet alleen de meest recente beleidsregel die tot meer kosten en regeldruk leidt, maar ook de eisen die DNB stelt aan de invulling van de sleutelfuncties bij pensioenfondsen”, aldus de Pensioenfederatie in een statement.” Zo ontstaat een stapeling van normering van DNB, op zowel de invulling als de toetsing.”

Governance ‘under construction’

In de huidige roerige pensioentijden willen de fondsen zich volledig kunnen richten op de belangen van deelnemers en pensioengerechtigden, schrijven ze aan DNB. Toezicht is goed, vinden ze, maar ze zijn niet overtuigd van nut en noodzaak van de nieuwe maatregel. “Door pensioenfondsen op dit moment te dwingen de governance ingrijpend te wijzigen, ontstaat (op korte termijn) niet een nog stabielere governance, maar een governance ‘under construction’. Dit hindert pensioenfondsen bij wat hen nu te doen staat: besturen in het belang van de deelnemer.”

Reageer op dit artikel